Agenda interne 2008-09-03

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-281

Fax


Datum

22 augustus 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 3 september 2008

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 18 juni 2008

UR 08-255, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-283, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 25 juni 2008

UR 08-036, bijgaand

informatie

6.

Overdracht UR 07/08 naar UR 08/09+ vaststelling functies en taken

UR 08-246, bijgaand

vaststellen

7.

Vergaderschema's 2009

UR 08-096, bijgaand

UR 08-274, bijgaand (centraal vergaderschema UT)

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van DINSDAG 9 september 2008, 9.00 uur in Horst Toren 1300

8.

Rookbeleid UT 2008

UR 08-247, bijgaand

instemming

9.

Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012 UT

UR 08-048/049/045/110, in bezit* (zie vergadering februari)

UR 08-256, bijgaand

instemming/advies

10.

Tussentijdse financiële rapportage t/m mei 2008

UR 08-264, bijgaand

informatie

11.

Financieel Verslag 2007 Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie

UR 08-197, bijgaand

informatie

12.

3TU. protocol onderzoeksvisitaties

UR 08-217, bijgaand (bijlagen ter inzage Sp 300)

informatie

13.

Rapport Introductiecommissie

UR 08-282, bijgaand

informatie

14.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

15.

Voortgang 3 TU proces

informatie

16.

Schriftelijke Rondvraagpunten


17.

Rondvraag


18.

Sluiting


Aan het eind van de dag – om 17.30 uur – gaan we (oude en nieuwe raad) in de Facultyclub

samen met het CvB barbecueën, dit ter afsluiting van het oude raadsjaar en als start van het nieuwe.

Commissievergaderingen op woensdag 27 augustus 2008 - Spiegel 301


Commissie F,V en A, 8.30 uur – 10.30 uur

Van Ast beschikbaar van 9.00 – 10.00 uur

Rookbeleid - instemming

Tussentijdse financiële rapportage t/m mei 2008 - informatie

Financieel verslag 2007 Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie - informatie

Werkwijze en taakverdeling binnen commissie

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonenCommissie P,S en I, 10.30 – 12.30 uur

Flierman beschikbaar 11.00 – 12.00 uur

Nota Personeelsbeleid - instemming

Werkwijze en taakverdeling binnen commissie

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonenCommissie O, O en S, 12.30 – 14.30 uur

Zijm beschikbaar van 13.00 – 14.00 uur.

Werkwijze en taakverdeling binnen commissie

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

3TU protocol onderzoeksvisitaties – informatie

Rapport Introductiecommissie – informatie

Sports@UT – informatie (UR 08-194, in bezit, zie juni vergadering)NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB - lid van de commissie- agenda.