Postlijst interne 2008-06-18

Postlijst in- en uitgegane post Universiteitsraad t.b.v. interne vergadering 18-06-2008132

10.04

in

10.04

Jann van Benthem Pro-UT

voorzitterschap UR mail

CSB, leden UR mail

archief

133

11.04

in

10.04

N. Poorthuis, studenten CC

voorzitterschap UR mail

CSB, leden UR mail

archief

134

11.04

in

10.04

F. Lagendijk, lijst chairman

voorzitterschap UR mail

CSB, leden UR mail

archief

135

11.04

uit

15.04

diversen

Besluit CSB kandidatenlijsten

CSB, diversen website

archief

136

15.04

uit

15.04

nieuwsbrief PA&O

Tekst verkiezingen voor nieuwsbrief PA&O

CSB

archief

137

15.04

uit

13.05

medewerker UT

Brief verkiezingen personeel 2008

CSB, diversen

archief

138

15.04

uit

13.05

studenten UT

Brief verkiezingen studenten 2008

CSB, diversen

archief

139

15.04

uit

13.05

medewerker UT

Verzamellijst personeel 2008

CSB, diversen

archief

140

15.04

uit

13.05

studenten UT

Verzamellijst studenten 2008

CSB, diversen

archief

141

16.04

uit

15.04

leden UR, CvB

Verslag overleg 2008-04-02

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 07-05-2008

142

16.04

in

16.04

CvB/S&C

Notitie InstellingskwaliteitszorgSysteem voor de UT - onderwijs, concept 2008-04-08

leden UR mail UCO

archief

143

16.04

in

16.04

CvB/S&O

Eindrapport quick scan share point DLWO

leden UR mail UCO

archief

144

17.04

uit

17.04

leden UR

kort verslag bac vz UR 2007-04-16

leden UR mail

archief

145

18.04

uit

18.04

leden UR

verslag cie. FVA 2008-04-16

leden UR mail

UR verg. 23-04-2008

146

22.04

in

17.04

CvB/S&C

Brief CvB beantwoording advies gemeenschappelijke regeling 3TU masters

leden UR mail

archief

147

22.04

uit

25.04

CvB

Brief UR besluit slotregularisatie

CvB, leden UR, diversen

UR verg. 07-05-2008

148

22.04

uit

25.04

CvB

Brief UR besluit reorganisatie inkoop

CvB, leden UR, diversen

UR verg. 07-05-2008

149

22.04

uit

25.04

CvB

Brief UR besluit bekostigingssystematiek concept

CvB, leden UR, diversen

UR verg. 07-05-2008

150

23.04

uit

25.04

Leden UR, CvB, diversen

Agenda overleg 2008-05-07

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 07-05-2008

151

23.04

uit

13.06

leden UR

Verslag interne 2008-04-23

leden UR

UR verg. 19-06-2008

152

24.04

in

22.04

CvB/PA&O

Brief CvB omvang leden dienstraden

leden UR mail

archief

153

25.04

uit

25.04

CvB, leden UR, diversen

Brief UR schriftelijke rondvraag 2008-05-07

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 07-05-2008

154

25.04

uit

25.04

CvB

argumentatie achter besluit uitstel indienen kandidatenlijsten

CSB

archief

155

06.05

uit

06.05

Diversen

Besluit CSB Verzamellijsten verkiezingen 2008

CSB, website

archief

156

06.05

uit

09.05

CvB, leden UR, diversen

Aandachtspunten overleg 2008-05-07

leden UR, CvB, diversen

archief

157

06.05

in

06.05

FR EWI

Advies FR EWI reorganisatie inkoop

leden UR mail Dick

UR verg. 07-05-2008

158

07.05

uit

08.05

diversen

Nieuwsbrief overleg 2008-05-07

diversen, website

archief

159

09.05

in

09.05

CvB, Korringa

Notitie Inkoop Utwente

leden UR

archief

160

13.05

uit

13.05

CvB, leden UR, diversen

Verslag overlegvergadering 2008-05-07

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 25-06-2008

161

13.05

in

09.05

OPUT, Vakbonden

Uitslag ledenraadpleging sociaal plan Catering

leden UR mail

archief

162

13.05

in

06.05

CvB, van Ast

Mailbericht CvB besluit bekostigingssysteem

leden UR mail Herbert

archief

163

15.05

in

13.05

CvB/FEZ

Brief CvB UR advies bekostigingssystematiek

leden UR

UR verg. 25-06-2008

164

20.05

in

14.05

3TU.M / Tue, Nelissen

Gemeenschappelijke regeling 3TU Masters

leden UR mail

archief

165

20.05

in

20.05

CvB

Profielschets Rector Magnificus, Vertrouwelijk

leden presidium

archief

166

20.05

in

19.05

D. Meijer

Kort verslag bespreking personeelsbeleid d.d. 2008-05-14

leden UR mail Dick

archief

167

22.05

in

22.05

Hermie Willems, PA&O

Verslag hoorzitting bezwaar Van Benthem uitstel kandidaatstelling verkiezingen 2008

archief

archief

168

22.05

in

22.05

CvB, Hermie Willems, PA&O

Brief CvB Beslissing op bezwaar

archief

archief

169

22.05

in

15.05

CvB/S&O van Klaveren

Brief CvB Inschrijvingsregeling UT 2008-2009

leden UR

UR verg. 25-06-2008

170

22.05

in

15.05

CvB/S&O van Klaveren

Brief CvB Raamovereenkomst Saxion sport en cultuur

leden UR

UR verg. 25-06-2008

171

22.05

in

15.05

medewerker UT

Stemmen zonder e-mail toegang

J. Ribberink, CSB

archief

172

22.05

uit

22.05

medewerker UT

Reactie op mailbericht Stemmen zonder e-mail toegang

J. Ribberink, CSB

archief

173

22.05

in

20.05

Events in Twente

offerte 1114 kennismakingsdag 28-08-2008

J. Ribberink

archief

174

22.05

in

22.05

Janine Rebel

taken en verantwoordelijkheden Student Union


archief

175

23.05

in

15.05

Stichting Geschillencommissies Onderwijs

Jaarverslag 2007

J. Ribberink

archief

176

30.05

in

30.05

medewerker UT

Stemmen niet mogelijk, mailwisseling

J. Ribberink, CSB

archief

177

30.05

in

30.05

CvB/FEZ

Financieel Jaarverslag UT 2007

leden UR

UR verg. 25-06-2008

178
kandidaten verkiezingen studenten (mail

Aanvaarden zetel URaad verkiezingen 2008-2009

CSB, vz UR

archief

179

03.06

uit

03.06

kandidaten verkiezingen medewerkers (mail)

Aanvaarden zetel URaad verkiezingen 2008-2009

CSB, vz UR

archief

180

03.06

uit

03.06

André Veenendaal (mail)

Aanvaarden zetel UR na afzeggen Dick Meijer

CSB, vz. UR

archief

181

03.06

in

03.06

Alex Trijselaar (mail)

Niet aanvaarden zetel Studenten UR

CSB, vz. UR

archief

182

03.06

uit

03.06

David Dam (mail

Aanvaarden zetel na afzeggen Trijselaar

CSB, vz. UR

archief

183

03.06

in

03.06

Ronald Kuin

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

184

03.06

in

03.06

Jann van Benthem Pro-UT

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

185

03.06

in

03.06

Thomas Ziehmer

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

186

03.06

in

03.06

David Dam (mail

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

187

03.06

uit

03.06

CvB, OPUT

afspraken bevoegdheden toedeling CvB-UR-OPUT, juni 2008

Dick Meijer

archief

188

03.06

in

03.06

André Veenendaal (mail)

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

189

03.06

in

03.06

Michaël Stekkinger

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

190

03.06

in

03.06

Herman Poorthuis

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

191

03.06

in

03.06

Nicolai Oudalov

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

192

03.06

in

03.06

Rimmert van der Kooij

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

193

04.06

in

04.06

Nelleke Poorthuis

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

194

04.06

in

03.06

CvB/ES

Rapport Sports@UT

leden UR

UR verg. 25-06-2008

195

04.06

in

03.06

CvB/ S&C

Brief CvB instellen nieuwe opleiding Nota Masteropleiding Medische Psychologie

leden UR

UR verg. 25-06-2008

196

04.06

in

03.06

CvB/S&C

Voorstel 3TU jaarcirkels 2009-2012

leden UR

UR verg. 25-06-2008

197

04.06

in

27.05

CvB/S&C

Financieel Jaarverslag 2007 Stichting Financieel Beheer 3TU.Federatie

leden UR

UR verg. 25-06-2008

198

05.06

in

04.06

Clemens Pouw

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

199

05.06

in

04.06

Wilma Diekes

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

200

05.06

in

04.06

Frits Lagendijk

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

201

05.06

in

04.06

Kenneth Bijkerk

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

202

05.06

uit

06.06

Leden UR

Agenda interne 2008-06-18

Leden UR oud-nieuw

UR verg. 18-06-2008

203

05.06

in

03.06

FR TNW

Advies reorganisatie Inkoop

leden UR

UR verg. 25-06-2008

204

05.06

in

03.06

CvB/S&C

Brief CvB opheffen bacheloropleiding Telematica

leden UR

UR verg. 25-06-2008

205

05.06

in

04.06

CvB/S&C

Brief CvB Instellingskwaliteitszorgsysteem

leden UR

UR verg. 25-06-2008

206

05.06

in

04.06

CvB/S&C

Brief CvB instellen nieuwe opleiding International Master of Business Administration

leden UR

UR verg. 25-06-2008

207

05.06

in

04.06

CvB/S&O

Brief CvB Financiële regelingen studenten Ravis Regeling en Topsportregeling

leden UR

UR verg. 25-06-2008

208

05.06

in

05.06

Rosalien van der Meer

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

209

05.06

in

05.06

CvB/FEZ

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2009

leden UR

UR verg. 25-06-2008

210

06.06

in

06.06

CvB/S&C

Notitie voorlopige instroomcijfers UT 2008-2009

leden UR

UR verg. 25-06-2008

211

05.06

in

05.06

Jan van Alsté

Aanvaarden zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

212

06.06

in

02.06

Dick Meijer

Afzeggen zetel UR 2008-2009

CSB, vz. UR

archief

213

06.06

uit

06.06

leden UR

Postlijst interne 2008-06-18

leden UR

UR verg. 18-06-2008