Brief CvB Sport@UT

Aan de Voorzitter van de

Universiteitsraad

telefoon

053-489 3993

ons kenmerk

ES/382.759/me

fax

053-489 4898

datum

3 juni 2008

e-mail

m.l.g.essers@utwente.nl

onderwerp

Rapport Sports@UT

Bijgaand ontvangt u ter informatie het rapport Sports@UT, inventarisatie en profilering van onderwijs, onderzoek en faciliteiten op het gebied van sport.Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit