11. Brief CvB Raamovereenkomst UT-Saxion
Aan: de Voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053 489 5655 / 8034

ons kenmerk

S&O/382.345/FvK

fax

053 489 4638

datum

15 mei 2008

e-mail

f.e.vanklaveren@S&O.utwente.nl

Cc

S&O, S&C, SU, FEZ, Saxiononderwerp

Raamovereenkomst UT-Saxion sport en cultuur


Met een positief advies van de Universiteitsraad in april 2007 m.b.t. de intenties van de besturen van de UT en Saxion om nauwer te gaan samenwerken bij het beschikbaar stellen van sport- en cultuurvoorzieningen hebben de UT en Saxion op 29 juni 2007 een intentieverklaring getekend m.b.t. die samenwerking.


In die intentieverklaring is o.m. neergelegd dat bij een nog aan te gane raamovereenkomst bijlagen zullen worden opgesteld waarin gedetailleerde rechten en plichten van partijen zullen worden vastgelegd.


Hoewel met enige vertraging zijn de UT en Saxion het eens geworden over de inhoud van de raamoverovereenkomst en de bijlagen. Die raamovereenkomst met de bijlagen zijn bijgevoegd.


Het college vraagt de UR advies m.b.t. de te ondertekenen raamovereenkomst. De bijlagen daarbij worden ter informatie aan de UR aangeboden.

Namens het College van Bestuur,
Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit

Bijlage: Raamovereenkomst UT-Saxion met bijlagen