Agenda overleg 2008-06-25

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-244

Fax


Datum

20 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering UniversiteitsraadPlaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 25 juni 2008

Tijd : 13.00 uur13.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.05 uur

2.

Mededelingen


13.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 7 mei 2008

UR 08-160, bijgaand

vaststellen

13.20 uur

4.

Nieuwe opleidingen:

a. Medische Psychologie

UR 08-195, in bezit*

UR 08-236, volgt

b. Post- initiële opleiding IMBA

UR 08-206, in bezit* bijlagen ter inzage Sp 300

UR 08-232, bijgaand

instemming


14.00 uur

5.

Opheffen bacheloropleiding Telematica

UR 08-204, in bezit*

UR 08-233, bijgaand

instemming

14.10 uur

6.

Reorganisatiecode

UR 08-220 in bezit*

UR 08-249, bijgaand

instemming

14.15 uur

7.

Reorganisatieplan Inkoop

UR 08-215, in bezit*

UR 08-156/08-157/08-203/08-214 in bezit* (besluit UR en adviezen FR EWI+TNW en DR FB)

UR 08-230, bijgaand

instemming

14.25 uur

8.

Instellingskwaliteitszorgsysteem)

UR 08-205, in bezit*

UR 08-231, bijgaand

instemming

14.40 uur

9.

Financiële Regelingen voor studenten (RAVIS- en Topsport regeling)

UR 08-207, in bezit*

UR 08-234, bijgaand

instemming

14.45 uur

10.

Inschrijvingsregeling UT

UR 08-169, in bezit*

UR 08-238, bijgaand

advies

14.50 uur

11.

Raamovereenkomst SU – Saxion

UR 08-170, in bezit*

UR 08-235, bijgaand

advies

14.55 uur

12.

Jaarcirkel 3TU

UR 08-196, in bezit*

UR 08-237, bijgaand

advies

15.00 uur

13.

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2009

UR 08-209, in bezit*

UR 08-156, in bezit*(advies UR Bekostigingssystematiek)

UR 08-163, in bezit* (reactie CvB op advies UR)

UR 08-245, bijgaand

advies

15.45 uur

14.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 08-248, bijgaand


15.55 uur

15.

Voortgang 3 TU proces

informatie

16.00 uur

16.

Bespreking Algemene gang van zaken i.a.v. leden Raad van Toezicht:

a. Jaarverslag en Financieel verslag 2007

UR 08-177, in bezit*

UR 08-083, in bezit* (besluit begroting UR)

UR 08-076, in bezit* (reactie CvB)

b. Notitie voorlopige instroomcijfers UT 2008 – 2009

UR 08-210, in bezit*

c. Voortgang “RoUTe 14”

mondelinge inbreng fractiesinformatie
informatie

17.10 uur

17.

Rondvraag


17.15 uur

18.

Sluiting


Na afloop van de vergadering – om ongeveer 17.15 uur – drinken we gezamenlijk een borrel!