Agenda interne 2008-06-18

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-202

Fax


Datum

05 juni 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 18 juni 2008

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- benoemingen RvT


3.


Verslag van de interne vergadering van 23 april 2008

UR 08-151, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-213, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 7 mei 2008

UR 08-036, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 25 juni 2008, 12.30 uur in Horsttoren 1300

6.

Reorganisatiecode

UR 08- volgt na CvB verg. volgende week

instemming

7.

Reorganisatie Inkoop

UR 08-215, bijgaand

UR 08-106, in bezit*

UR 08-156/08-157/08-203/08-214 bijgaand (besluit UR en adviezen FR EWI +TNW en DR FB)

instemming

8.

Nieuwe opleidingen:

a. Medische Psychologie

UR 08-195, bijgaand

b. Post- initiële opleiding IMBA

UR 08-206, bijgaand

instemming

9.

Opheffen bacheloropleiding Telematica

UR 08-204, bijgaand

instemming

10.

Instellingskwaliteitszorgsysteem

UR 08-205, bijgaand

instemming

11.

Inschrijfregeling UT

UR 08-169, bijgaand

advies

12.

Raamovereenkomst SU – Saxion

UR 08-170, bijgaand

advies

13.

Jaarcirkel 3TU

UR 08-196, bijgaand

advies

14.

Sport@UT

UR 08-194, bijgaand

informatie

15.

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2009

UR 08-209, bijgaand

UR 08-156, bijgaand (advies UR Bekostigingssystematiek)

UR 08-163, bijgaand (reactie CvB op advies UR)

advies

16.

Bespreking Algemene gang van zaken i.a.v. leden Raad van Toezicht:

a. Jaarverslag en Financieel verslag 2007

UR 08-177, bijgaand

UR 08-083, bijgaand (besluit begroting UR)

UR 08-076, bijgaand (reactie CvB)

b. Notitie voorlopige instroomcijfers UT 2008 – 2009

UR 08-210, bijgaand

c. Voortgang “RoUTe 14”

mondelinge inbreng fracties


informatie
informatie

17.

Voortgang 3 TU proces

informatie

18.

Schriftelijke Rondvraagpunten


19.

Rondvraag


20.

Sluiting

Commissievergaderingen op woensdag 11 juni 2008

Commissie F,V en A, van 8.30 uur – 11.00 uur in Spiegel 301 (deels samen met PS&I)

Van Ast beschikbaar van 8.30 – 10.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Reorganisatie Inkoop – instemming (samen met PSI)

Ontwerpnota Kaderstelling - advies

Jaarverslag en Financieel verslag 2007 - informatieCommissie P,S en I, van 11.00 – 12.00 uur in Spiegel 301

Flierman beschikbaar van 11.00 – 12.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Reorganisatiecode – instemming

Reorganisatie Inkoop – instemming (samen met FVA)Commissie O, O en S, van 12.00 – 14.30 uur in Spiegel 301

Zijm beschikbaar van 13.00 – 14.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Nieuwe opleidingen: instemming

a. Medische psychologie

b. Post- initiële opleiding IMBA

Opheffen bacheloropleiding Telematica

Jaarcirkel 3 TU - advies

Inschrijfregeling UT - advies

Sport@UT

Instellingskwaliteitszorgsysteem – instemming

Raamovereenkomst SU – Saxion – adviesDe fracties zorgen zelf voor de inbreng bij de Algemene gang van zakenNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB - lid van de commissie- agenda.