8. Schriftelijke rondvraagpunten overleg 2008-05-07

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-153

Fax


Datum

25 april 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag overleg 7 mei 2008
Geacht college,De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering van 23 april onderstaande schriftelijke rondvraag geformuleerd.

Graag ontvangt de raad in de overlegvergadering van 7 mei uw antwoord hierop.Topsportregeling

In december heeft de Universiteitsraad van het College de opgerekte topsportregeling mogen ontvangen. De URaad heeft in samenspraak met het College toentertijd besloten de regeling als een specifieke tijdelijke regeling te bestempelen waarvoor het College binnen haar beleidsruimte budget kan vrijmaken. De Olympische sportkalender stopt echter niet na de Spelen in Peking. In aanloop naar de Olympische Spelen die nog volgen vraagt de URaad zich het volgende af:


Is het College voornemens om de regeling zoals die uitgevoerd wordt, om sporters die aan de UT studeren of werken die naar de Olympische Spelen gaan te stimuleren, als beleid te gaan uitvoeren?

oZo nee, vind het College niet dat, door dit nu voor de Spelen van Peking te doen zij een precedent heeft geschapen?

oZo ja, wanneer kan de WAR een stuk verwachten hierover?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter