Postlijst interne 2008-04-23

Postlijst ingekomen en uitgegane post t.b.v. interne vergadering 23 april 2008087

06.03

uit

06.03

Leden UR, CvB, diversen

Verslag overleg 2008-03-05

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

088

20.03

uit

20.03

leden UR

procedurevoorstel voorzitterskeuze UR

leden UR

UR verg. 26-03-2008

089

12.03

in


CvB

Boordelingscriteria Onderzoeksinstituten

leden UR

UR verg. 02-04-2008

090

12.03
Reglement Instituutsraad concept091

13.03

uit


CvB

Brief UR dienstraden service centra zetels092

13.03

in


CvB

Brief CvB evaluatie criteria Servicecentra

leden UR

UR verg. 02-04-2008

093

19.03

uit

18.03

CvB Van Ast

Commentaar op voorstel herziening bekostigingssystematiek

leden UR mail Dick

UR verg. 26-03-2008

094

19.03

uit

18.03

CvB Van Ast

Brief cie FVA inzake huisvesting service centra

leden UR mail Dick

UR verg. 19-03-2008

095

19.03

in

14.03

Pro-UT

Kandidatenlijst personeelsgeleding 2008

CSB

archief

096

20.03

uit

20.03

CvB

Vergaderschema UR 2009

Linda Westra

UR verg. 03-09-2008

097

20.03

in

18.03

3TU / TU/e

Gezamenlijk standpunt inzake "voorstel uniform 3Tu jaarrooster"

leden UR mail

archief

098

20.03

uit

20.03

leden UR

verslag cie. FVA 2008-03-19

leden UR mail

UR verg. 26-03-2008

099

20.03

uit

20.03

leden UR

concept standpunt herziening bekostigingssystematiek UT

leden UR mail

UR verg. 26-03-2008

100

25.03

uit

25.03

leden UR

Kort verslag cie PSI 2008-03-19 over personeelsnota

leden UR mail Poorthuis

UR verg. 26-03-2008

101

25.03

uit

25.03

leden UR

Verslag cie OOS 2008-03-19

leden UR mail Vernooij

UR verg. 26-03-2008

102

25.03

in

25.03

medewerker UT

Brief inzake functioneren medewerker UT

via mail ontvangen

UR verg. 26-03-2008

103

26.03

uit

18.04

leden UR

verslag interne 2008-03-26

leden UR

UR verg. 23-04-2008

104

27.03

uit

28.03

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2008-04-02

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

105

27.03

in

26.03

CvB, Binsbergen/koppen

Voortgangsrapportage implementatie EMB bij de service centra

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

106

27.03

in

27.03

CvB, PA&O

Brief CvB Voornemen tot reorganisatie inkoop (382.165)

leden UR mail

UR verg. 23-04-2008

107

27.03

in

27.03

CvB/ S&C

Brief CvB reactie nav schriftelijke rondvraag 2008-03-05 Internationalisering

leden UR mail

archief

108

27.03

uit

28.03

CvB, leden UR, diversen

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten 2008-04-02

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

109

27.03

in

01.2008

Student Union

Jaarplan 2008, de juiste balans

leden UR

archief

110

28.03

uit

28.03

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Personeelsbeleid UT

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

111

28.03

uit

28.03

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Toetsingscriteria Service centra

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

112

01.04

in

28.03

3TU

Model OER 3TU Graduate School incl. bijlage en engelse versie

leden UR mail Jacq

archief

113

01.04

in

30.03

medewerker UT

Informatie uitkomst gerechtelijk onderzoek mail

leden UR mail

archief

114

01.04

in

01.04

lijst Chairman

Kandidatenlijst personeelsgeleding 2008

CSB

archief

115

03.04

in

31.03

CvB/Bakx

Keuzes m.b.t. digitale leer- en werkomgeving UT

leden UR mail

UR verg. 02-04-2008

116

03.04

in

28.03

SNT en OOC

Persbericht en open brief inzake ELO

leden UR mail

UR verg. 02-04-2008

117

03.04

uit

04.04

Leden UR, CvB, diversen

Aandachtspunten overleg 2008-04-02

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

118

03.04

uit

03.04

diversen

Nieuwsbrief overleg 2008-04-02

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 02-04-2008

119

03.04

uit

04.04

CSB, diversen

Besluit CSB kandidaatstellingsdatum

CSB, leden UR website

archief

120

03.04

uit

02.04

CSB, Leden UR, F. Lagendijk, J. van Benthem

Mailbericht verlening uitstel kandidaatstellingsdatum

CSB

archief

121

03.04

in

02.04

Campus Coalitie

Verzoek tot uitstel dag kandidaatstelling

CSB, diversen mail

archief

122

03.04

in

03.04

Jan van Benthem Pro UT

indiening protest tegen besluit uitstel kandidaatstellingsdatum

CSB, diversen mail

archief

123

08.04

in

02.04

CvB/FEZ

Brief Begrotingswijziging / Slotregularisatie 2007

leden UR

UR verg. 23-04-2008

124

08.04

in

02.04

CvB/FEZ

Notitie Bezuinigingen EMB (382.259)

leden UR

UR verg. 23-04-2008

125

08.04

uit

11.04

leden UR

Huishoudelijk Reglement UR wijziging 2008-04-02

leden UR

UR verg. 23-04-2008

126

08.04

uit

08.04

leden UR

verantwoording financiƫn 2008

leden UR presidium

archief

127

10.04

in

09.04

UReka

kandidatenlijst studenten 2008

CSB

archief

128

10.04

in

09.04

Campus Coalitie

kandidatenlijst studenten 2008

CSB

archief

129

10.04

in

09.04

Campus Coalitie

Kandidatenlijst personeelsgeleding 2008

CSB

archief

130

10.04

uit

11.04

leden UR

agenda interne 2008-04-23

leden UR

UR verg. 23-04-2008

131

10.04

uit

11.04

leden UR

Postlijst interne 2008-04-23

leden UR

UR verg. 23-04-2008