Agenda overleg 2007-05-07

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-150

Fax


Datum

25 april 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl
Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 7 mei 2008

Tijd : 9.00 uur

09.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


09.05 uur

2.

Mededelingen


09.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 2 april 2008

UR 08-141, bijgaand

vaststellen


09.20 uur

4.

Slotregularisatie 2007

UR 08-123/076, in bezit*

UR 08-147, bijgaand

advies


09.30 uur

5.

Reorganisatieplan Inkoop

UR 08-106, in bezit*

UR 08-148, bijgaand

advies

10.00 uur

6.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

10.10 uur

7.

Voortgang 3 TU proces

informatie

10.20 uur

8.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 08-153, bijgaand


10.35 uur

9.

Rondvraag


10.40 uur

10.

Sluiting