Agenda interne 07-05-2008

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-130

Fax


Datum

10 april 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad

Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 23 april 2008

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 26 maart 2008

UR 08-103, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-131, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 2 april 2008

UR 08-036, bijgaand

informatie

6.

Voorstel wijziging Huishoudelijk Reglement UR

UR 08-125, bijgaand

vaststellen

7.

Voorzitterschap UR

UR 08-, volgt digitaal

vaststellen

8.

Advies UR Bekostigingssystematiek

UR 08-, volgt digitaal

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 7 mei 2008, 9.00 uur in Horsttoren 1300

9.

Slotregularisatie

UR 08-123, bijgaand

UR 08-076, bijgaand

advies

10.

Reorganisatie Inkoop

UR 08-106, bijgaand

advies

11.

Notitie Bezuinigingen EMB

UR 08-124, bijgaand

bespreken

12.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

13.

Voortgang 3 TU proces

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 16 april 2008


Commissie P,S en I, van 11.30 – 12.00 uur in Spiegel 301

Flierman afwezig

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonenCommissie F,V en A, van 12.00 uur – 15.00 uur in Spiegel 301 (deels samen met PS&I)

Van Ast beschikbaar van 13.00 – 14.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Reorganisatie Inkoop – advies (samen met PS&I)

Slotregularisatie – advies (hierbij tevens betrekken UR 08 – 076, reactie CvB op UR Begrotingsadvies)

Notitie Bezuinigingen EMB – informatie

Advies UR Bekostigingssystematiek
Commissie O,O en S gaat niet door wegens gebrek aan vergaderonderwerpen.
De fracties zelf leveren input met betrekking tot RoUTe 14.

NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB - lid van de commissie- agenda.