4. Postlijst interne 2008-03-26

Postlijst in- en uitgegane post t.b.v. interne vergadering 2008-03-26051

12.02

in

30.11.2007

ICT beraad

Advies betreffende Kader generieke werkplekondersteuning medewerkers UT

leden UR mail dick

archief

052

12.02

in

12.02

CvB/S&C

Gemeenschappelijke regeling 3TU Masters

leden UR

UR verg. 20-02-2008

053

12.02

in

12.02

GW

Oplossing voor engels sprekende medewerkers in de FR

leden UR mail Koet

archief

054

13.02

uit

13.02

leden UR

Besluit Begroting 2008 concept 7-2-2008

leden UR mail Jacq

UR verg. 20-02-2008

055

13.02

in

12.02

DR ICTS i.o.

Aantal leden in dienstraad

scan aan leden UR

UR verg. 20-02-2008

056

14.02

iuit

14.02

CvB, leden UR, diversen

Verslag overleg 2008-01/30 concept

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

057

14.02

uit

15.02

leden UR

Verslag cie. OOS 2008-02-13

leden UR

UR verg. 20-02-2008

058

14.02

uit

15.02

leden UR

Brief UR gezamenlijke regeling 3TU masters concept besluit

leden UR

UR verg. 20-02-2008

059

14.02

uit

15.02

leden UR/Vernooij

Brief UR Voordracht leden UCO (v/h CCO)

leden UR

UR verg. 20-02-2008

060

14.02

in

14.02

Mieke Hoezen

Opgeven zetel URaad

CSB

archief

061

15.02

in

15.02

Peter van der Hoogt

Opgeven zetel URaad

CSB

archief

062

15.02

uit

15.02

Leden UR diversen

Voorbeeld kiesreglement Instituutsraden 2008

leden UR diversen

archief

063

15.02

in

15.02

Promovendi Netwerk Nederland

Brief over promovendi aan de UT incl. bijlagen

leden UR via Jacq

archief

064

19.02

uit

19.02

leden UR

verslag cie PSI 2008-02-13

leden UR mail

UR verg. 20-02-2008

065

19.02

uit

19.02

Frans Houweling

Benoeming in raad na opgeven zetel Visser

CSB, leden UR mail

archief

066

19.02

in

19.02

Frances Leusink

Opgeven zetel URaad

CSB

archief

067

19.02

in

19.02

Universitaire Commissie Onderwijs

Model OER

leden UR mail Jacq

UR verg. 26-03-2008

068

21.02

uit

22.02

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2008-03-05

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

069

21.02

in

21.02

CvB/S&C

Beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering, stavaza 2008-01-29

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

070

21.02

uit

14.03

leden UR

Verslag interne 2008-02-20

leden UR

UR verg. 26-03-2008

071

21.02

uit

22.02

CvB, leden UR, diversen

Brief UR ITC advies

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

072

21.02

uit

21.02

CvB

Brief CSB benoeming in vacatures UR

CSB, leden UR mail

archief

073

21.02

uit

22.02

CvB, leden UR, diversen

Brief UR schriftelijke rondvraagpunten 2008-03-05

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

074

21.02

uit

22.02

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Model OER

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

075

22.02

uit

26.02

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Notitie beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 05-03-2008

076

22.02

in

20.02

CvB/FEZ

Brief CvB Besluit UR ontwerpbegroting

leden UR mail

archief

077

04.03

in

21.02

CvB/S&C

Brief CvB adviesvraag ITC

leden UR mail

UR verg. 05-03-2008

078

04.03

uit

04.03

CvB

Brief UR voordracht benoeming studentleden in UCO (v/h CCO)

archief

archief

079

04.03

in

04.03

OR ITC

Concept advies OR ITC inzake overeenkomst UR-ITC

leden UR mail Jacq

UR verg. 05-03-2008

080

04.03

uit

26.02

LOVUM leden UR

Voorstel UFO wijziging aantrekkelijk maken medezeggenschapswerkzamheden

leden UR mail Dick

archief

081

04.03

uit

26.02

LOVUM leden UR

Stavaza UT activiteiten

leden UR mail dick

archief

082

04.03

in

28.02

CvB/FEZ

(pre-)advies Herzien UT verdeelmodel

leden UR

UR verg. 02-04-2008

083

05.03

uit

05.03

CvB, leden UR, diversen

Aandachtspunten overleg 2008-03-05

leden UR, CvB, diversen

archief

084

06.03

uit

06.03

diversen

Nieuwsbrief UR 2008-03-05

diversen mail

archief

085

06.03

uit

15.03

leden UR

Agenda interne 2008-03-26

leden UR

UR verg. 26-03-2008

086

06.03

uit

15.03

leden UR

Postlijst in- en uitgegane post tbv interne 2008-03-26

leden UR

UR verg. 26-03-2008