Agenda overleg 2008-04-02

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-104

Fax


Datum

28 maart 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 2 april 2008

Tijd : 9.00 uur

9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 5 maart 2008

UR 08-087, bijgaand

vaststellen


9.20 uur

4.

Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012 UT

UR 08-048/049/045, in bezit

UR 08-110, bijgaand

bespreken


9.50 uur

5.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

9.55 uur

6.

Voortgang 3 TU proces

informatie

10.00 uur

7.

Toetsingscriteria voor succes van de reorganisatie

UR 08-092, in bezit*

UR 08-105, bijgaand

UR 08-111, volgt digitaal

advies

10.25 uur

9.

Nieuwe Bekostigingssystematiek

UR 08-082, in bezit*

UR 08-099, bijgaand

advies

11.15 uur

8.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 08-108, bijgaand


11.25 uur

10.

Rondvraag


11.30 uur

11.

Sluiting