Agenda Interne 2008-03-26

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-085

Fax


Datum

15 maart 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 26 maart 2008

Tijd : 9.00 uur
1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 20 februari 2008

UR 08-070, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-086, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 5 maart 2008

UR 08-036, bijgaand

informatie

6.

Procedure voorzitterskeuze UR

UR 08-088 (volgt digitaal)

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 2 april 2008, 9.00 uur in Horsttoren 1300

7.

a. Toetsingscriteria voor succes van de reorganisatie

UR 08-092, bijgaand

b. Implementatieplannen Service Centra

worden eventueel digitaal nagezonden

advies


informatie

8.

Nieuwe Bekostigingssystematiek

UR 08-082, bijgaand

advies

9.

Nota Personeelsbeleid 2008 – 2012 UT

UR 08-048/049/045, in bezit

bespreken

10.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

11.

Voortgang 3 TU proces

informatie

12.

Schriftelijke Rondvraagpunten


13.

Rondvraag


14.

Sluiting
Commissievergaderingen op woensdag 19 maart 2008


Commissie P,S en I, van 12.00 – 13.45 uur in Spiegel 301

Flierman beschikbaar van 12.45 uur – 13.45 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Toetsingscriteria Reorganisatie – advies (zie ook FVA), en implementatieplannen Service Centra – informatie

Nota Personeelsbeleid 2008 - 2012 UT – besprekenCommissie F,V en A, van 13.45 uur – 15.00 uur in Spiegel 301

Van Ast beschikbaar van 14.00 – 15.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Toetsingscriteria Reorganisatie – advies (zie ook PSI), en implementatieplannen Service Centra – informatie

Nieuwe Bekostigingssystematiek – advies

Voorbereiding van enkele vragen:

a. Vastgoedplan 2008 – 2012

b. Prioriteiten studentenvoorzieningen

c. Stavaza klimwandCommissie O, O en S, van 15.00 – 17.00 uur in Spiegel 301

Zijm beschikbaar van 15.00 – 16.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Beoordelingscriteria onderzoeksinstituten en programma’s - informatie

(UR 08 – 089)


NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.