Benoeming leden IR IGS

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500
Aan de leden van de Instituutsraad IGS
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 429

Fax


Datum

21 december 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Benoeming leden Instituutsraad IGS
Hierbij delen wij u mede dat het Presidium van de Universiteitsraad, bijeen op 19 december 2007, heeft besloten u te benoemen als lid van de Instituutsraad IGS, onder voorbehoud van goedkeuring achteraf door de Universiteitsraad.

Omdat u enkele opengevallen vacatures in de raad gaat vervullen geldt de benoeming in principe tot juni 2008. De benoeming kan op een eerder moment vervallen indien overgegaan wordt op rechtstreekse verkiezingen voor leden van de Instituutsraad IGS. Dit is afgesproken tijdens de behandeling van de nota onderzoeksbeleid en vastgelegd in het nieuwe BBR.


De volgende leden zijn benoemd.

Dhr. B. Kijl, IC&CM (MB)

Dhr. Dr. D.D.B. Bannink, VRM (MB)

Mw. N. Haase, CSTM (MB)


Ter informatie meld ik u de overige leden van de Instituutsraad IGS.

Dhr. Dr. M.S Krol, WEM (CTW)

Dhr. Prof. dr. J.C. Looise, OOHR (MB)

Dhr. Dr. H.F. de Boer, CHEPS (MB)

Dhr. Dr. B.J.R. van der Meulen, STeHPS (MB)


Wij wensen u veel succes bij uw werkzaamheden.Met vriendelijke groet.

Namens het Presidium van de Universiteitsraad,
Ir. T.J.M. Meijer

voorzitterc.c.:

Faculteitsraad MB en CTW

CvB