Postlijst interne 2008-02-20

Postlijst ingekomen en uitgegane post t.b.v. Interne 20-02-2008008

15.01

in

14.01

Geschillencommissie medezeggenschap universiteiten

Uitspraak geschillencommissie inzake drie geschillen

leden UR, lovum, div.

archief

009

15.01

in

15.01

J. de Kruijf

Cursus FVS financiƫn

cie. FVA leden UR

archief

010

15.01

uit

15.01

Jan van Zijll, Marco Anzalone

Brief CSB vaststellen peildatum

CSB

archief

011

15.01

uit

15.01

diversen

Tijdschema verkiezingen 2008-2009

CSB diversen

archief

012

15.01

uit

15.01

diverse raden

Brief CSB aanbieden tijdschema

CSB diversen

archief

013

15.01

in

15.01

ICTS, Marja Roelofs

Brief inzake digitale verkiezingsinformatie

CSB diversen

archief

014

16.01

in

15.01

medewerker UT

Brief inzake klacht

archief

archief

015

16.01

in

15.01

FEZ/CvB

Beantwoording vragen cie. FVA inzake Begroting 2008

leden cie. FVA leden UR

UR verg. 23-01-2008

016

17.01

in

17.01

OPUT, Vakbonden

Promovendi UT

leden UR mail

archief

017

17.01

uit

18.01

leden UR

verslag cie. PSI 2008-01-16

leden UR mail

UR verg. 23-01-2008

018

18.01

uit

18.01

leden UR

verslag cie FVA 2008-01-16

leden UR mail

UR verg. 23-01-2008

019

22.01

uit

22.01

diversen

Oproep personeel verkiezingen

diversen

archief

020

22.01

uit

20.01

leden UR

Brief UR Ontwerpbegroting 2008 besluit concept

leden UR diversen

UR verg. 23-01-2008

021

22.01

uit

22.01

diversen

persverkklaring Uraad (Ureka en CC)

leden UR diversen

archief

022

22.01

in

22.01

FEZ/CvB

verschillenanalyse ontwerpbegroting 2008

leden UR mail

UR verg. 23-01-2008

023

22.01

in

22.01

Irena Niekrake S&O

Enquete scholingsdag 2007

leden UR mail

archief

024

24.01

uit

25.01

CvB, leden UR, diversen

Brief UR promovendibeleid

leden UR CvB, diversen

UR verg. 30-01-2008

025

24.01

uit

25.01

CvB, leden UR, diversen

Brief UR kwestie Iraan

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 30-01-2008

026

24.01

uit

25.01

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2008-01-30

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 30-01-2008

027

24.01

in

15.01

CvB/S&C

Brief CvB integratie ITC in UT; concept overeenkomst en strategische aspecten en bestuurlijk model

leden UR mail

archief

028

25.01

uit

25.01

leden UR

Verslag interne 2008-01-23

leden UR

UR verg. 20-02-2008

029

29.01

in

28.01

CvB/S&C

Brief CvB verkiezingen Instituutsraden, aanvraag kiesregister (381.)

archief, CSB

archief

030

29.01

in

29.01

F. Possel

Opgeven zetel Uraad per 01-02-2008

leden UR mail, CSB

archief

031

29.01

in

29.01

N. Poorthuis

Aanvaarden zetel Uraad per 01-02-2008

leden UR mail, CSB

archief

032

30.01

in

30.01

M. van Andel

niet aanvaarden zetel UR na opzeggen zetel Possel

CSB

archief

033

30.01

uit

31.01

Leden UR, CvB, diversen

Aandachtspunten overleg 2008-01-30

leden UR, CvB, diversen

archief

034

31.01

uit

31.01

diversen

Nieuwsbrief UR 2008-01-30

diversen mail

archief

035

31.01

uit

31.01

PA&O

kandidaatstelling tekst voor nieuwsbrief PA&O februari

mail Rinus van Doorn

archief

036

31.01

uit

31.01

leden UR

Actiepuntenlijst UR per 31-01-2008

leden UR mail

UR verg. 20-02-2008

037

31.01

in

30.01

CvB/S&C

Notitie beleidsspeerpunten en actieplan Internationalisering 2008

leden UR mail

UR verg. 20-02-2008

038

01.02

in

30.01

Min. OCW

Brief + besluit benoeming lid RvT de Boer

archief

archief

039

05.02

uit

05.02

J. Ribberink

Consequenties uitspraak geschillencie. Voor diverse organisatieonderdelen

presidium

UR verg. 20-02-2008

040

05.02

in

04.02

RvT

Brief RvT benoeming + besluit lid De Boer

archief

archief

041

05.02

in

12.2007

3TUM

Brief 3TU federatie inzake gezamenlijke 3TU masters

presidium

archief

042

07.02

in

06.02

CvB

Rapportage UR OER discussie

leden UR

UR verg. 20-02-2008

043

07.02

uit

08.02

Leden UR

Agenda interne 2008-02-20

leden UR

UR verg. 20-02-2008

044

07.02

in

07.02

CvB/S&C

Brief CvB Strategisch Plan Student Union, incl. meerjarenraming

leden UR

UR verg. 20-02-2008

045

07.02

in

07.02

PA&O

Promotie studenten aan de UT

leden UR

UR verg. 20-02-2008

046

07.02

in

07.02

Yori Kamphuis

Opzeggen zetel URaad (na afzeggen F. Possel)

CSB

archief

047

07.02

uit

12.02

Nelleke Poorthuis

gekozen in Uraad vanaf februari 2008

CSB

archief

048

07.02

in

07.02

PA&O

Nota Personeelsbeleid en bijlagen

leden UR

UR verg. 20-02-2008

049

07.02

in

07.02

PA&O

Notitie Tenure Track, uitwerking

leden UR

UR verg. 20-02-2008

050

07.02

uit

07.02

leden UR

Postlijst in- uitgegane post t.b.v. interne 2008-02-20

leden UR

UR verg. 20-02-2008