8. Strategisch plan Student Union

Aan de voorzitter van de Universiteitsraaduw kenmerk


telefoon

053 - 489 2020

ons kenmerk

S&C/381.545/jr

fax

053 - 489 4898

datum

6 februari 2008

e-mail

j.w.rebel@utwente.nl

bijlagen

2

onderwerp

Strategisch Plan en Meerjarenraming 2008 - 2011 Student Union


Het College van Bestuur heeft in zijn vergadering van 4 februari jl. het Strategisch Plan en de Meerjarenraming 2008 - 2011 van de Student Union vastgesteld.

Te uwer informatie ontvangt u hierbij het Strategisch Plan met de bijbehorende Meerjarenraming 2008 - 2011.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit