Agenda overleg 2008-03-05

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-068

Fax


Datum

22 februari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 5 maart 2008

Tijd : 9.00 uur9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 30 januari 2008

UR 08-056, bijgaand

Verslag van de overlegvergadering van 14 november 2007

UR 07-395, bijgaand

vaststellen


9.20 uur

4.

ITC

- Concept overeenkomst

- Strategische Aspecten en Bestuurlijk model

UR 08-027, in bezit*

UR 08-071, bijgaand

advies


9.40 uur

5.

Gemeenschappelijke Regeling 3TU Masters

UR 08-052, in bezit*

UR 08-058, bijgaand

advies

9.55 uur

6.

Strategisch Plan Student Union

UR 08-044, in bezit*

Mondeling

informatie

10.15 uur

7.

Notitie beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering

UR 08-037, in bezit*

UR 08-069, bijgaand

UR 08-075, volgt digitaal

informatie

10.30 uur

8.

Model OER

UR 08-042, in bezit

UR 08-074 en UR 08-067, bijgaand

informatie

11.00 uur

9.

Voortgang “RoUTe 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

11.05 uur

10.

Voortgang 3 TU proces

bespreken

11.10 uur

11.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 08-073, bijgaand


11.25 uur

12.

Rondvraag


11.30 uur

13.

Sluiting