Agenda interne 2008-02-20

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-043

Fax


Datum

8 februari 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel 301 (let op gewijzigde locatie!!!)

Datum : woensdag 20 februari 2008

Tijd : 9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- bevestiging benoeming leden IR IGS (UR 07-429)


3.

Verslag van de interne vergadering van 23 januari 2008

UR 08-028, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08-050, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 30 januari 2008

UR 08-036, bijgaand

informatie

6.

Vaststellen van:

a. Advies Aanbesteden Catering

UR 07-422, bijgaand

b. Advies Revitaliseringsplan gebouw Langezijds

UR 07-420, bijgaand

c. Preadvies financieel verdeelmodel

UR 07-402, bijgaand

vaststellen

7.

Voordracht benoeming in CCO

UR 08-, volgt digitaal

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 5 maart 2008, 9.00 uur, Horst Toren 1300

8.

Strategisch Plan Student Union

UR 08-044, bijgaand

informatie

9.

ITC

- Concept overeenkomst

- Strategische Aspecten en Bestuurlijk model

UR 08-027, bijgaand

advies

10.

Gemeenschappelijke Regeling 3TU Masters

UR 08-, (nog geen informatie ontvangen)

advies

11.

Notitie beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering

UR 08-037, bijgaand

informatie

12.

Voortgang “Route 14” (naar een nieuw Instellingsplan)

informatie

13.

Voortgang 3 TU proces

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

Sluiting


Commissievergaderingen op 13 februari 2008

Let op: de commissievergaderingen zijn voortaan in Spiegel 301Commissie P,S en I, van 10.00 – 13.00 uur in Spiegel 301

Flierman beschikbaar van 11.00 uur – 12.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Nota Personeelsbeleid – eerste bespreking (UR 08-048);

inclusief notitie Tenure Track (UR 08-049) en

notitie Promotiestudent (UR 08-045 )

ITC: Concept overeenkomst, Strategische aspecten en Bestuurlijk Model – advies

Notitie Beleidsspeerpunten en actieplan internationalisering - informatie


Commissie O, O en S, van 13.00 – 15.00 uur in Spiegel 301

Zijm beschikbaar van 13.00 – 14.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Model OER – informatie. Gesprek Mouthaan. (UR 08-042)

Strategisch Plan Student Union – instemming

Gemeenschappelijke Regeling 3 TU Masters - advies


Commissie F,V en A, van 15.00 uur – 17.00 uur in Spiegel 301

Van Ast beschikbaar van 15.00 – 16.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Onder voorbehoud: bespreken advies UR over wijze van presenteren van de Begroting
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie - agenda.