UR 08-379 agenda interne 2008-12-10


logo Universiteitsraad UT

Universiteitsraad Concept

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-379

Fax


Datum

28 november 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Concept agenda interne vergadering UniversiteitsraadPlaats : Spiegel 301

Datum : woensdag 10 december 2008

Tijd : 9.00 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen

- presidium

- externe commissies

- contactpersonen


3.


Verslag van de interne vergadering van 5 november 2008

UR 08 – 366 bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 08 – 376 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 12 november 2008

UR 08 – 036 bijgaand

informatie

6.

Accountmanagerschap

UR 08 – 311 bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van woensdag 17 december 2008, 13.30 uur in Toren 1300

7.

Ontwerpbegroting 2009

UR 08 – 378 bijgaand

UR 08- 378a bijgaand

advies

8.

European Studies

UR 08 – 347 in bezit

UR 08 – 354 bijgaand

instemming

9.

Richtlijn BSA

UR 08 - 374 bijgaand

instemming

10.

Instellingskwaliteitszorgsysteem

UR 08 – 373 bijgaand

UR 08 – 375 bijgaand

instemming

11.

“RoUTe 14”: Concept strategische visie

UR 08 – 334 in bezit

UR 08 – 380 bijgaand

instemming

12.

Tussentijdse financiële rapportage ultimo sept.08

UR 08 – 362 bijgaand

informatie

13.

Toelatingsregeling Langezijds

UR 08 – 370 bijgaand

informatie

14.

Jaarverslag Stichting UTSP

UR 08 – 377 bijgaand

informatie

15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 3 december 2008 - Spiegel 301


Commissie O, O en S, 8.30 – 10.30 uur

Zijm beschikbaar van 9.00 uur – 10.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen

Instellingskwaliteitszorgsysteem – instemming

European Studies – instemming

Richtlijn BSA – instemming


Commissie F,V en A, 10.30 uur – 12.30 uur

Van Ast beschikbaar van 11.00 uur – 13.00 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Ontwerpbegroting 2009 – advies

Tussentijdse financiële rapportage ultimo sept. 08 – informatie

Toelatingsregeling Langezijds - informatie


Uitgebreide Commissie P,S en I, 14.00 – max.17.00 uur

Flierman aanwezig

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Jaarverslag Stichting UTSP – informatie

RoUTe 14 – instemmingNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB - lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.