UR 08-403 agenda overleg 2008-12-17

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 300/302


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08-403

Fax


Datum

12 december 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horsttoren 1300

Datum : woensdag 17 december 2008

Tijd : 13.30 uur (NB: gewijzigd tijdstip!)


13.30 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


13.35 uur

2.

Mededelingen


13.40 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 12 november 2008

UR 08-332, bijgaand

vaststellen


13.50 uur

4.

Ontwerpbegroting 2009

UR 08 – 378/378a in bezit*

UR 08 – 412

advies

14.30 uur

5.

European Studies

UR 08 – 347 in bezit

UR 08 – 354 in bezit*

UR 08 – 410 bijgaand

instemming

14:55 uur

6.

“RoUTe 14” (concept strategische visie), bijgestelde versie

UR 08 – 402/402a bijgaand

UR 08 – 411

UR 08 – 407 bijgaand

instemming

15.55 uur

7.

Toelatingsregeling Langezijds

UR 08 – 370 in bezit*

UR 08 – brief volgt

informatie

16.10 uur

8.

Jaarverslag Stichting UTSP

UR 08 – 377 in bezit*

UR 08 – 409 bijgaand

informatie

16.20 uur

9.

Voortgang 3 TU proces

mondeling

informatie

16.25 uur

10.

Schriftelijke rondvraagpunten

- Toekomst minoren

- OSIRIS

UR 08 – 405 bijgaand


16.40 uur

11.

Rondvraag


16.45 uur

12.

Sluiting

Na afloop - om ong. 16.45 uur - drinken we gezamenlijk een eindejaarsborrel!