UR 08-409 Brief UR inzake Jaarverslag UTSP

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 300/302


Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 08 - 409

Fax


Datum

12 december 2008

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Jaarverslag Stichting UTSPGeacht college,Voor de overlegvergadering van 17 december a.s. ontvingen wij het Jaarverslag 2007 van de Stichting UTSP, kenmerk S&C/384.691/sl, ter informatie. Na bestudering van het Jaarverslag blijven nog enkele vragen onbeantwoord.


1. Het is nu eind 2008, dus het jaarverslag over 2007 is wel erg laat.

Is daar een reden voor?


2. Daarnaast blijkt het jaarverslag in opmaak een bijlage te zijn. Bij welke nota is dit jaarverslag als bijlage gepubliceerd?


3. Er wordt, niet in het jaarverslag, maar binnen de faculteiten gesproken over een verdeling van geld voor toekomstige beurzen waarbij 2/3 naar techniek zou gaan en 1/3 dus naar niet-technische master studies. Als dat waar is, welke gedachte zit daar dan achter?


4. Als laatste vragen we ons af uit welk compartiment de groei naar 300 of zelfs 500 beurzen in 2012 moet komen. Is die groei te verwachten in compartiment 3 in de vorm van kennisbeurzen die door het ministerie beschikbaar zullen worden gesteld?


Graag vernemen wij uw reactie tijdens de overlegvergadering van 17 december a.s.Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,

drs. F.L. Lagendijk

voorzitter