UR 08-370 Toelatingsregeling Langezijds

Universiteitsraad Universiteit Twente

Postbus 217

7500 AE Enschede

telefoon

053-489 2016

ons kenmerk

384.647

fax

053-489 4898

datum

26 november 2008

e-mail

p.a.binsbergen@utwente.nl

Cc


Onderwerp

toelatingsregeling Langezijds.
Geachte leden van de Universiteitsraad,


Op 19 december 2007 heeft u positief geadviseerd over de herontwikkeling van het gebouw Langezijds. Deze herontwikkeling zal plaats vinden in een samenwerking tussen UT en Kondor Wessels projecten, die vormgegeven wordt in een ontwikkelings-BV. Deze BV kent een directie en een Raad van Commissarissen bestaande uit 2 leden waarvan 1 door de UT wordt voorgedragen. Na de afronding van de ontwikkeling wordt de positie van de ontwikkelaar Kondor Wessels overgenomen door de beleggers.


De grond onder Langezijds wordt ter beschikking gesteld via een erfpacht-overeenkomst. Daarin wordt de noodzakelijke afstemming geregeld ten aanzien van de op het UT-terrein geldende vergunningen, en wordt geregeld welke huurders toegelaten kunnen worden tot het pand.


In het voornoemde UR-besluit was één element aangehouden om op een later moment met de UR te bespreken, namelijk de te hanteren criteria en procedure voor toelating van bedrijven door de verhuurder. Bijgaand treft u het door alle betrokken partijen ondersteund concept aan van de toelatingsregeling, dat we graag met uw raad bespreken.Namens het College van Bestuur,Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit


Bijlage: stoplichtmodel (versie 29 oktober 2008)