UR 08-377 Brief CvB Jaarverslag Stichting UTSP

Aan: De voorzitter van de Universiteitsraad
uw kenmerk


telefoon

053-489 5679

ons kenmerk

S&C/384.691/sl

fax

053-489 4898

datum

27 november 2008

e-mail

s.lotze@utwente.nl

cc


onderwerp

UTSP

Bijlage

Jaarverslag UTSP, financieel jaarverslag en toelichting financieel jaarverslag

Voor de vergadering de Universiteitsraad van 17 december 2008 ontvangt u hierbij ter informatie het Jaarverslag van de Stichting UTSP, het financieel jaarverslag en de toelichting financieel jaarverslag.Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit