Tijdschema verkiezingen studenten URaad 2007Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-005

Fax


Datum

01 februari 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: tijdschema verkiezingen studenten URaad 2007-2008
woensdag 31 januari


09.00 uur

Bijeenkomst CSB ter vaststelling peildatum

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 22 maart

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

(art. 6.1 Kiesreglement UR)

dinsdag 27 maart


9.00 uur

Vaststellen kiezersregister, griffie UR, Spiegel 500

(art. 9.1 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

dinsdag 27 maart t/m maandag 2 april

Kiezersregister ter inzage ter griffie UR, Spiegel 500. Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister (art. 10 en 11 Kiesreglement UR)

dinsdag 3 april9.00 uur

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister (art. 12 Kiesreglement UR) Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

dinsdag 3 t/m woensdag 11 april

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau (art. 8.4 Kiesreglement UR)

maandag 16 april

Beslissing CvB


woensdag 18 april

Dag kandidaatstelling (art. 13 Kiesreglement UR), kamer Spiegel 500/504 tot 17.00 uur

donderdag 19 april9.30 uur

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau (art. 18 Kiesreglement UR). Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen (art. 19 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

donderdag 26 april

Herstel verzuimen kandidatenlijsten (art. 19.2 Kiesreglement UR)

dinsdag 1 mei09.00 uur

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten (art. 20.1 Kiesreglement UR). Besluit ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau (indien nodig)

dinsdag 1 t/m donderdag 10 mei

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing

Stembureau


dinsdag 15 mei


Inleveren informatie door kiesverenigingen t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

dinsdag 15 mei

Beslissing CvB (geldigheid kandidatenlijsten art. 8.4)


dinsdag 15 mei15 mei 2006, 9.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau en openbaarmaking daarvan in het UTnieuws en op de webpagina. (art. 23.1 en 23.3 Kiesreglement UR)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 21 mei

Verzending brief met informatie over verkiezingen door CSB


maandag 4 juni

Verzending e-mail met informatie over verkiezingen door CSB

maandag 4 t/m vrijdag 8 juni 12.00 uur

Stemperiode


vrijdag 8 juni 17.00 uurSpiegel, kantine

Openbaarmaking verkiezingsuitslag (art. 31 Kiesreglement UR). Besluit en proces verbaal ter inzage ter Griffie UR (Spiegel 500)

Zitting Centraal Stembureau

maandag 11 t/m vrijdag 15 juni

Aantekenen bezwaar bij CvB tegen beslissing Stembureau


vrijdag 22 juni

Beslissing CvB

De vergaderingen van het Centraal Stembureau zijn openbaar en vinden, tenzij anders vermeld, plaats in Spiegel, Kamer 500.

Vakanties + vrije dagen:

Voorjaar 24 t/m 2 maart 2007

Mei 28 april t/m 6 mei

Goede vrijdag 6 april

Pasen 8/9 april

Hemelvaartsdag 17 mei (+18 mei collectieve verlofdag)

Pinksteren 27/28 mei