Postlijst URaad 2007-12-12

Postlijst in- en uitgegane post Universiteitsraad t.b.v. Interne vergadering 12-12-2007


365

25.10

in

25.10

CvB/S&C

Brief CvB ontwikkelingen 3TU jaarcirkel 2009-2010

leden UR

UR verg. 07-11-2007

366

30.10

in

23.10

CvB/S&C

Brief CvB 3TU bestuurlijke jaaragenda 2007-2008

Jacq


367

30.10

uit

30.10

leden UR

Vragen tbv cie. FVA over verdeelmodel en vastgoedplan

leden UR

UR verg. 07-11-2007

368

31.10

in

31.10

CvB/ S&C

BBR oktober 2007 definitief

presidium

archief

369

01.11

uit

01.11

leden UR

verslag cie. OOS 2007-10-31

leden UR

UR verg. 07-11-2007

370

01.11

uit

01.11

leden UR

verslag cie. FVA 2007-10-31

leden UR

UR verg. 07-11-2007

371

06.11

uit

09.11

leden UR, CvB, diversen

brief UR collegegelden 2008-2009

leden UR, CvB, div

UR verg. 07-11-2007

372

06.11

uit

05.11

leden UR

verslag cie. PSI 2007-10-31

leden UR

UR verg. 07-11-2007

373

06.11

in

06.11

CvB/Zijm

Beantwoording vragen uit cie. OOS 2007-10-31

leden UR via mail

UR verg. 07-11-2007

374

06.11

uit

09.11

Leden UR, CvB, diversen

Brief UR jaarcirkel UT 2008-2009

leden UR

UR verg. 07-11-2007

375

06.11

uit

09.11

CvB

Brief UR invulling medezeggenschap

leden UR, DRs


376

07.11

uit

09.11

CvB, leden UR, diversen

Brief UR vastgoedplan 3e fase

leden UR

UR verg. 14-11-2007

377

07.11

uit

09.11

CvB, leden UR, diversen

Brief UR verdeelmodel

leden UR

UR verg. 14-11-2007

378

07.11

in

07.11

PA&O

Notitie personele kaders

leden UR mail

archief

379

07.11

uit

09.11

CvB, leden UR, diversen

Agenda overlegvergadering 2007-11-14

leden UR, CvB, div

UR verg. 14-11-2007

380

07.11

uit

09.11

CvB, leden UR, diversen

Schr.rondvraag overleg 2007-11-14

leden UR, CvB, div

UR verg. 14-11-2007

381

08.11

in

08.11

CvB/S&C

Brief CvB bevestiging afspraak uitstellen discussie onderzoeknota na uitspraak geschillencie

leden UR mail

archief

382

08.11

in

08.11

CvB/FEZ

beantwoording vragen uit cie FVA inzake verdeelmodel

leden UR mail herbert

archief

383

08.11

in

08.11

FEZ

Tussentijdse financiƫle rapportage september 2007

leden UR mail

UR verg. 12-12-2007

384

08.11

uit

29.11

leden UR

Verslag interne 2007-11-07

leden UR

UR verg. 12-12-2007

385

08.11

uit

29.11

leden UR Vertrouwelijk

Vertrouwelijk gedeelte verslag interne 2007-11-07

leden UR

UR verg. 12-12-2007

386

13.11

in

09.11

M. Florijn, VGD

Beantwoording vragen 3e fase vastgoedplan

leden UR mail Florijn

UR verg. 12-12-2007

387

15.11

in

13.11

GW, verberne

Afspraken voertaal faculteitsraad GW

leden UR

archief

388

15.11

uit

15.11

Leden UR, CvB, diversen

Nieuwsbrief UR 2007-11-14

leden UR, CvB, div mail

UR verg. 14-11-2007

389

15.11

in

08.11

CvB, FEZ, VGD

tekeningen nieuwbouw Ravelijn

leden UR

UR verg. 14-11-2007

390

16.11

uit

16.11

CvB, leden UR

Aandachtspunten overleg 2007-11-14

leden UR, Cvb

UR verg. 14-11-2007

391

20.11

uit

16.11

leden UR

Stellingen informele bijeenkomst 2007-11-21

leden UR mail Jacq.

archief

392

20.11

in

20.11

Flierman

Pleitnota Flierman t.b.v. gesprek geschillencie 2007-11-19

archief


393

23.11

in

23.11

Dick Meijer

Pleitnota Meijer t.b.v. gesprek geschillencie 2007-11-19

archief


394

23.11

in

12.11

diversen mail

mailwisseling inzake studenten in CCO

archief


395

23.11

uit

12.12

Leden UR, CvB, diversen

verslag overleg 2007-11-14

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 19-12-2007

396

27.11

in

23.11

CvB/S&C/Disc

Brief CvB beantwoording schriftelijke rondvraagpunten overleg 2007-11-14

leden UR mail

archief

397

27.11

in

27.11

CvB/denktank omgevingsverkenningen

Notitie Onderneem UT; durf te handelen en te veranderen; eindrapport

website UT


398

27.11

in

21.11

UReka

Voorstel nieuwe procedure "voorzitter UR"

uitgereikt tijdens cursus 2007-11-21

archief

399

29.11

uit

29.11

leden UR

Agenda interne 2007-12-12

leden UR

UR verg. 12-12-2007

400

29.11

in

29.11

CvB/FB

Aanbesteding catering

leden UR via mail

UR verg. 12-12-2007

401

29.11

in

29.11

CvB/Kennispark

Voorstel revitaliseringsplan gebouw Langezijds incl. bijlage moodbook Chemie van Twente

Leden UR

UR verg. 12-12-2007

402

29.11

uit

29.11

UR Wormeester/meijer

Pre advies nieuwe financiƫle verdeelmodel

Leden UR

UR verg. 12-12-2007

403

29.11

in

29.11

CvB/S&C

Notitie CvB Naar een UT Topsportbeurs

leden UR

UR verg. 12-12-2007

404

29.11

in

29.11

Vernooij

Stand van zaken toelating studenten Iran

leden UR

UR verg. 12-12-2007

405

29.11

in

29.11

UReka

procedurevoorstel UReka extern voorzitter Uraad

leden UR

UR verg. 12-12-2007

406

29.11

in

29.11

CvB/Kas de Vries

Update reorganisatieplan EMB

leden UR

UR verg. 12-12-2007

407

29.11

in

29.11

CvB/Kas de Vries

Implementatieplan optimalisatie f-kolom

leden UR

UR verg. 12-12-2007

408

29.11

uit

29.11

leden UR

Postlijst interne 2007-12-12

leden UR

UR verg. 12-12-2007