4. Brief CvB aanbesteding CateringVoorzitter UniversiteitsraadTelefoon

053-4893830

Ons kenmerk

380.697

Fax

053-4893311

Datum

29 november 2007

e-mail

d.korringa@utwente.nl

Bijlage

Uitnodiging tot inschrijvingOnderwerp

Uitnodiging tot inschrijving Restauratieve Dienstverlening Universiteit Twente


Hierbij vragen wij advies aan de Universiteitsraad over de Uitnodiging tot Inschrijving Restauratieve Dienstverlening Universiteit Twente.


De uitnodiging wordt gebruikt voor inschrijving door externe Cateringpartijen.
Namens het College van Bestuur,
drs. P.A. Binsbergen

Secretaris van de Universiteit