10. Brief CvB notitie onderneemUT

Aan de Voorzitter van

de Universiteitsraad

telefoon

053-489 4706

ons kenmerk

S&C/380.937/al

fax

053-489 4898

datum

29 november 2007

e-mail

a.luijten-lub@utwente.nlonderwerp

Eindrapport Denktank Omgevingsverkenning

In januari 2007 hebben het College van Bestuur (CvB) en het Universitair Management Team (UMT) vijf hoogleraren de opdracht gegeven inzicht te verschaffen in ontwikkelingen in het hoger onderwijs alsook ontwikkelingen in de omgeving van de UT die van belang kunnen zijn voor de toekomst van de Universiteit Twente (UT). Het betrof de heren Prof.dr.ing. D.H.A. Blank,

Prof.dr. P.H. Hartel, Prof.dr.ir. W.P.M. van Swaaij en Prof.dr.ir. M.J.F. Wouters. Voorzitter was Prof.dr. H.W.A.M. Coonen. Het was uitdrukkelijk niet de opdracht aan deze commissie om keuzes te maken; dit moet nu worden opgepakt en ingevuld door CvB en UMT. Het rapport maakt duidelijk dat keuzes voor de toekomst van de UT noodzakelijk zijn. Maar niet alleen keuzes maken, ook de uitvoering van deze keuzes dient ter hand te worden genomen.


De denktank presenteert zeven thema's die hij van belang acht voor de toekomst van de UT. Thema's die om een (re)actie vragen als de UT ook over tien jaar een ondernemende research university, die aantrekkelijk is voor talent, wil zijn. Opgemerkt moet worden dat de thema’s volgen uit de bijeenkomsten met interne en externe stakeholders van de UT. In de bijeenkomsten zijn meer ontwikkelingen gesignaleerd, maar deze zeven acht de denktank van het grootste belang voor de toekomstige ontwikkeling van de positie van de UT.


Het rapport vormt voor het CvB de opmaat naar een brede discussie over het profiel van de UT en de overige thema's uit het rapport. Deze discussie zal eind 2008 uitmonden in een nieuw instellingsplan.


Namens het College van Bestuur,


Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit