Aandachtspunten 2007-12-19

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

19 december 2007


Wegens het ontbreken van het voor besluitvorming vereiste quorum worden er geen UR besluiten vastgesteld.


Mededelingen

Het college kondigt de komst van alle benodigde begrotingsstukken voor de begroting 2008 aan voor 10 januari aanstaande ten behoeve van de overlegvergadering van 30 januari 2008.


Voortgang 3 TU proces

Desgevraagd zegt het college opnieuw de beantwoording toe van de vraag van de UR naar de instroom van studenten in de 3 TU Masters.


Rondvraag

Het college zal de brief van de UR, waarin kandidaten voor benoeming in de Dienstraden ICTS en B&A voorgedragen worden, zo spoedig mogelijk beantwoorden.