Agenda overleg 2007-12-19

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-417

Fax


Datum

13 december 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 19 december 2007

Tijd : 9.00 uur9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 14-11-2007

UR 07-395, bijgaand

vaststellen


9.15 uur

4.

Aanbesteding Catering

UR 07-400, in bezit*

UR 07-422, bijgaand

advies


9.30 uur

5.

Voorstel Revitaliseringsplan gebouw Langezijds

UR 07-401, in bezit*

UR 07-420, bijgaand

advies

9.45 uur

6.

Uitgangspunten Financieel Verdeelmodel – preadvies UR

UR 07-402, bijgaand

bespreken

10.10 uur

7.

Topsportregeling

UR 07-403, in bezit*

bespreken

10.15 uur

8.

Voortgang 3 TU proces

bespreken

10.20 uur

9.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 07-421, bijgaand


10.25 uur

10.

Algemene gang van Zaken

- Notitie OnderneemUT

UR 07-397, in bezit*

Mondelinge bijdragen

bespreken

10.55 uur

11.

Rondvraag


11.00 uur

12.

Sluiting