Agenda interne 2007-12-12

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-399

Fax


Datum

30 november 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 12 december 2007

Tijd : 9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 7 november 2007

UR 07-385/385, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-408 bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 14 november 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Toekomstig voorzitterschap UR

UR 07-405, bijgaand

bespreken

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 19 december 2007, 9.00 uur, Horst Toren 1300

7.

Algemene gang van Zaken

- Notitie OnderneemUT

UR 07-397, bijgaand

bespreking

8.

Topsportregeling

UR 07-403, bijgaand

instemming

9.

Aanbesteding Catering

UR 07-400, bijgaand

advies

10.

Voorstel Revitaliseringsplan gebouw Langezijds

UR 07-401, bijgaand

bijlage ter inzage

advies

11.

a. Update Reorganisatieplan MEB

UR 07-406, bijgaand

b. Implementatieplan optimalisatie F–kolom

UR 07-407, bijgaand

informatie

12.

Uitgangspunten Financieel Verdeelmodel – preadvies UR

UR 07-402, bijgaand

bespreken

13.

Voortgang 3 TU proces

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

Sluiting


Commissievergaderingen op dinsdag 4 december en woensdag 5 december

Commissie P,S en I, dinsdag 4 december van 12.30 – 13.30 uur in Spiegel 319

Flierman beschikbaar van 12.30 uur – 13.30 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Algemene gang van zaken en Notitie OnderneemUT” – bespreken

Richtlijn OER (en Faculteitsreglement) en medezeggenschap - bevoegdheid UR?

Toelatingsbeleid Iraanse studenten (UR 07-404)

Aanbesteding Catering – advies (wordt met CvB besproken in FV&A, 5 december)

Update Reorganisatieplan MEB– informatie en implementatieplannen nieuwe diensten (ICTS en F-kolom)– informatie (wordt met CvB besproken in FV&A, 5 december)Commissie O, O en S, woensdag 5 december van 12.00 – 14.00 uur in Spiegel 507

Zijm beschikbaar van 13.00 – 14.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Algemene gang van zaken en Notitie OnderneemUT – bespreken

Topsportregeling - instemmingCommissie F,V en A en PS&I (eerste 2 agendapunten), woensdag 5 december van 14.00 uur – 16.00 uur in Spiegel 507

Van Ast beschikbaar van 14.00 – 15.30 uur

Aanbesteding Catering - advies

Update Reorganisatieplan MEB– informatie en implementatieplannen nieuwe diensten (ICTS en F-kolom)– informatie

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Algemene gang van zaken en Notitie OnderneemUT - bespreken

Uitgangspunten Verdeelmodel – preadvies UR voorbereiden

Tussentijdse financiële rapportage ultimo september 2007 – informatie (UR 07 383)

Voorstel revitaliseringsplan gebouw Langezijds – adviesDe bespreking van de Algemene gang van zaken wordt ook per fractie voorbereid.
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.