9. Brief UR Schriftelijke rondvraagpunten

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-380

Fax


Datum

9 november 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijk rondvraagpunt overleg 14 november 2007
Geacht college,


De Universiteitsraad heeft ter bespreking in de komende overlegvergadering onderstaande schriftelijke rondvraag geformuleerd.

Graag ontvangt de raad uw reactie hierop.


N.a.v. het reorganisatieplan EMB wordt op dit moment geschreven aan een centraal gedeelte van het Onderwijs- en Examenreglement. De Universiteitsraad heeft hier twee vragen over:

 

- Wanneer komt het centrale OER in de medezeggenschap?

- Welke medezeggenschapsorganen hebben inspraak op welke delen van het OER?
Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter