Postlijst interne 2007-11-07

Postlijst in- en uitgegane post UR t.b.v. interne vergadering 07-11-2007311

25.09

in

24.09

CvB/Disc

Benoeming leden in WAR 2007-2008 (3 brieven)

archief


312

26.09

uit

25.09

LOVUM

halfjaarbericht UR UT

archief


313

26.09

in

25.09

UReka

Standpunt herziene onderzoeksnota

leden UR

UR verg. 03-10-2007

314

26.09

in

26.09

CC fractie

Standpunt herziene onderzoeksnota

leden UR

UR verg. 03-10-2007

315

26.09

in

26.09

VSNU SAC

Beleidstukken studiebegeleiding landelijk geĆÆnventariseerd

leden UR cie. verg.


316

27.09

uit

27.09

Stichting Geschillenscommissie Onderwijs

3 interpretatiegeschillen (380.156)

CvB, ABZ, archief


317

27.09

uit

27.09

Leden UR

Standpunt herziene onderzoeksnota

leden UR

UR verg. 03-10-2007

318

27.09

in

27.09

CvB/linda Westra

Centraal vergaderschema 2008 concept

leden UR


319

27.09

uit

27.09

leden UR

Brief UR Overeenkomst SU-UT + besluit concept

leden UR

UR verg. 03-10-2007

320

27.09

in

06.09

M. van Andel, leden UR

afzeggen zetel na afzeggen Yori

archief, CSB


321

27.09

in

06.09

M-A de Haan

afzeggen zetel na afzeggen Yori

archief, CSB


322

27.09

in

06.09

Eljo Haspels

afzeggen zetel na afzeggen Yori

archief, CSB


323

27.09

in

06.09

Yori Kamphuis

Afzeggen zetel Yori Kamphuis

archief, CSB


324

27.09

in

07.09

Nelleke Poorthuis

afzeggen zetel na afzeggen Yori

archief, CSB


325

27.09

in

07.09

Frank Possel

aanvaarden zetel na afzeggen Yori

archief, CSB


326

27.09

uit

27.09

leden UR

Verslag cie. OOS 2007-09-26

leden UR mail

UR verg. 03-10-2007

327

28.09

uit

04.10

leden UR

Brief UR Arbojaarverslagen

leden UR mail

UR verg. 03-10-2007

328

28.09

uit

28.09

leden UR

Verslag cie OOS 2007-08-29

leden UR mail


329

28.09

uit

28.09

leden UR

verslag cie PSI 2007-09-26

leden UR mail

UR verg. 03-10-2007

330

01.10

in

01.10

Dick Meijer, diversen

formatieplan OSC incl. commentaar (verslag smit/van egmond)

leden UR mail

UR verg. 03-10-2007

331

01.10

uit

01.10

leden UR

verslag cie. FVA 2007-10-01

leden UR mail

UR verg. 03-10-2007

332

02.10

in

02.10

CvB/FEZ

Budgetrapportage t/m augustus 2007

leden UR mail

UR verg. 03-10-2007

333

02.10

in

06.2007

CvB/ projectgroep

Onderwijs Service Centrum i.o. aanvullend oz naar onderbrenging Onderwijskundige Dienst in OwSC

archief EMB


334

02.10

in

06.2007

CvB/ projectgroep

Programma van eisen Studentinformatievoorziening

archief EMB


335

02.10

in

01.2007

CvB / projectgroep

Eindrapport: Naar een facilitair bedrijf nieuwe stijl

archief EMB


336

02.10

in

01.2007

CvB/ projectgroep

Eindrapport: efficiƫntie door kwaliteit, structuur en gemeenschappelijkheid, onderwijs ondersteuning UT

archief EMB


337

02.10

uit

02.10

leden UR

Brief UR Code of Conduct besluit

leden UR mail Poorthuis

UR verg. 03-10-2007

338

02.10

uit

02.10

Leden UR

Brief UR BBR 2007 besluit

leden UR mail Poorthuis

UR verg. 03-10-2007

339

04.10

uit

05.10

Leden UR, CvB, diversen

Agenda overleg 2007-10-10

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 10-10-2007

340

03.10

in

02.10

Geschillencie. Medezeggenschap universiteiten

Zaaknummer 103615 geschil bevoegdheden

leden UR


341

04.10

uit

05.10

diversen

Afrekening scholing medezeggenschap 2007-2008

FEZ en diversen


342

05.10

uit

05.10

Leden UR, CvB, diversen

Brief UR reorganisatieplan OSC + besluit

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 10-10-2007

343

05.10

uit

05.10

Leden UR, CvB, diversen

Brief UR budgetrapportage t/m augustus 2007

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 10-10-2007

344

05.10

uit

05.10

Leden UR, CvB, diversen

Brief UR schriftelijke rondvraag 2007-10-10

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 10-10-2007

345

09.10

in

01.10

CvB/PA&O

Brief CvB reactie op vragen UR Arbo-en milieujaarverslag 2006 en jaarplan 2007 (UR 07-292)

leden UR mail

archief

346

09.10

in

09.10

DR Disc

Reactie nav reorganisatieplan OSC

leden UR mail poorthuis

UR verg. 10-10-2007

347

09.10

uit

10.10

Geschillencie. Medezeggenschap universiteiten

3 interpretatiegeschillen, aanvullende info verdeelmodel, 2e versie (380.160)

Flierman, Dick Meijer, Jacq, archief

archief

348

10.10

uit

11.10

CvB, leden UR

aandachtspunten UR 2007-10-10

CvB, leden UR

UR verg. 10-10-2007

349

11.10

uit

11.10

CvB, leden UR, diversen

nieuwsbrief UR 2007-10-10

CvB, leden UR, div

UR verg. 10-10-2007

350

11.10

in

03.10

CvB/Kas de Vries

Brief CvB Medezeggenschap in de nieuwe organisatie

leden UR mail

archief

351

12.10

uit

12.10

leden UR, CvB

verslag overleg 2007-10-10

leden UR, CvB

UR verg. 14-11-2007

352

23.10

in

15.10

Geschillencie. Medezeggenschap universiteiten

Datum zitting geschillencie. 2007-11-19

Flierman, Dick Meijer, Jacq, archief


353

23.10

in

18.10

Geschillencie. Medezeggenschap universiteiten

Bevestiging ontvangst aanvullende informatie verdeelmodel

Flierman, Dick Meijer, Jacq, archief


354

23.10

uit

25.10

CvB, leden UR, diversen

Besluiten UR nav overlegvergadering 2007-10-10 genomen in presidiumverg 2007-10-23

CvB, leden UR, div


355

23.10

in

15.10

Faculteitsraad EWI

Vaststelling DB FR EWI

leden UR

archief

356

23.10

uin

23.10

LOVUM, OR VU

communicatiemiddelen bij UR'n en OR'n

archief


357

25.10

uit

26.10

leden UR

Agenda interne 2007-11-07

leden UR

UR verg. 07-11-2007

358

25.10

in

24.10

Student Union/CvB

Overeenkomst Student Union - UT 2008-2011 def versie

leden UR/presidium

archief

359

25.10

in

25.10

CvB/Disc

Collegegelden 2008-2009

leden UR

UR verg. 07-11-2007

360

25.10

in

25.10

CvB/VGD

3e fase Vastgoedplan 2003

leden UR

UR verg. 07-11-2007

361

25.10

in

25.10

CvB/ M. Beusekamp

UT Jaarcirkel 2008-2009

leden UR

UR verg. 07-11-2007

362

25.10

in

25.10

CvB/S&C

Samenwerking UT-ITC vertrouwelijk

leden UR

UR verg. 07-11-2007

363

25.10

in

25.10

CvB/FEZ

Uitgangspunten herzien UT verdeelmodel

leden UR

UR verg. 07-11-2007

364

25.10

uit

26.10

leden UR

postlijst interne 2007-11-07

leden UR

UR verg. 07-11-2007