Agenda overleg 2007-11-14

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-379

Fax


Datum

8 november 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 14 november 2007

Tijd : 9.00 uur
9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 10 okt. 2007

UR 07-351, bijgaand

vaststellen


9.15 uur

4.


3e Fase Vastgoedplan 2003

UR 07-360, in bezit*

UR 07-376, bijgaand

instemming

9.45 uur

5.

a. UT Jaarcirkel 2008 – 2009

UR 07-361, in bezit*

UR 07-374, bijgaand

b. Ontwikkelingen 3TU jaarcirkel 2009 – 2010

UR 07-365, in bezit*

adviesinformatie


10.00 uur

6.

Collegegelden 2008 - 2009

UR 07-359, in bezit*

UR 07-371, bijgaand

advies

10.15 uur

7.

Uitgangspunten Financieel Verdeelmodel

UR 07-363, in bezit*

UR 07-377, bijgaand

informatie

11.00 uur

8.

Voortgang 3 TU proces

bespreken

11.10 uur

9.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 07-380, bijgaand


11.20 uur

10.

Rondvraag


11.30 uur

11.

Sluiting