Agenda interne 2007-11-07

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-357

Fax


Datum

26 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Horst Toren 1300

Datum : Woensdag 7 november 2007

Tijd : 9.00 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 3 oktober 2007

UR 07-345, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-364, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 10 oktober 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Extern voorzitterschap (onder voorbehoud)

bespreken

7.

Samenwerking UT – ITC (vertrouwelijk)

UR 07-362, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 14 november 2007, 9.00 uur, Horst Toren 1300

8.

3e Fase Vastgoedplan 2003

UR 07-360, bijgaand

instemming

9.

a. UT Jaarcirkel 2008 - 2009

UR 07-361, bijgaand

b. Ontwikkelingen 3TU jaarcirkel 2009-2010

UR 07-365, bijgaand

advies

10.

Collegegelden 2008 2009

UR 07-359, bijgaand

advies

11.

Implementatieplannen nieuwe diensten

UR 07- volgt zo spoedig mogelijk

informatie

12.

Uitgangspunten Financieel Verdeelmodel

UR 07-363, bijgaand

bespreken

13.

Voortgang 3 TU proces

informatie

14.

Schriftelijke Rondvraagpunten


15.

Rondvraag


16.

SluitingCommissievergaderingen op woensdag 31 oktober Spiegel 507


Commissie F,V en A, van 9.00 uur – 11.00 uur in Spiegel 507

Van Ast beschikbaar van 9.00 – 11.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

3e Fase Vastgoedplan 2003 - instemming

Uitgangspunten Verdeelmodel – bespreken

Implementatieplannen nieuwe diensten – informatie (samen met PS&I)

Commissie P,S en I, van 11.00 – 13.00 uur in Spiegel 507

Flierman beschikbaar van 12.00 uur – 13.00 uur

Implementatieplannen nieuwe diensten – informatie (samen met FV&A)

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Samenwerking UT – ITC – informatie (vertrouwelijk)

Mogelijkheden onderzoeken voor registratie ziekteverzuimgegevens studenten (uit vorige vergadering)

Stavaza nota personeelsbeleid


Commissie O, O en S, van 13.00 – 15.00 uur in Spiegel 507

Zijm beschikbaar van 13.00 – 15.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

UT Jaarcirkel 2008 – 2009 – advies

Ontwikkelingen 3TU jaarcirkel 2009-2010 - informatie

Collegegelden 2008 – 2009 - advies
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.