Postlijst URaad tbv interne 2007-10-03

Postlijst in- en uitgegane post Universiteitsraad t.b.v. de interne vergadering 3-10-2007280

24.08

uit

24.08

leden UR

overdrachtsdocument cie PSI 2006/2007

leden UR

UR verg. 05-09-2007

281

24.08

in

24.08

UReka

Voorstel extern voorzitter UR

leden UR

UR verg. 05-09-2007

282

29.08

uit

29.08

leden UR

overdrachtsdocument cie. OOS 2006/2007

leden UR

UR verg. 05-09-2007

283

30.08

in

27.08

CvB/ABZ

BBR 2007

leden UR

UR verg. 10-10-2007

284

31.08

uit

31.08

diversen FR UR

Uitnodiging scholing mzs 2007-09-18

diversen via mail


285

31.08

in

31.08

CvB/FEZ

Budgetrapportage t/m april 2007

leden UR

UR verg. 05-09-2007

286

31.08

uit

31.08

leden UR

Verslag cie. FVA 2007-08-29

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

287

31.08

uit

31.08

CvB/leden UR

Brief UR tenure track

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

288

31.08

uit

31.08

CvB/leden UR

Brief UR Functieroulatie

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

289

31.08

uit

31.08

leden UR IR FR

Stavaza in discussie herziene onderzoeknota

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

290

31.08

uit

31.08

leden UR

Verslag cie PSI 2007-08-29

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

291

04.09

uit

04.09

leden UR

Verslag cie. OOS 2007-08-29

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

292

04.09

uit

06.09

leden UR CvB

Brief UR Arbo en milieu jaarverslag 2006 en jaarplan 2007

leden UR CvB

UR verg. 12-09-2007

293

04.09

in

30.08

ITBE

Offerte scholingsbijeenkomst 18-09-2007

J. Ribberink


294

06.09

uit

07.09

leden UR CvB diversen

Agenda Overleg 2007-09-12

leden UR

UR verg. 12-09-2007

295

06.09

uit

06.09

leden UR CvB diversen

Brief UR herziene nota onderzoeksbeleid, reactie incl standpunt FR en IR

leden UR

UR verg. 12-09-2007

296

07.09

uit

13.09

diversen

Scholing MZS 2007297

11.09

in

08.09

CvB/Disc

Voordracht leden SAC VSNU

archief


298

11.09

uit

11.09

leden UR

verslag interne 2007-09-05

leden UR

UR verg. 03-10-2007

299

11.09

in

27.08

VSNU

Tenure track een goed instrument voor talentmanagement?

leden UR mail Dick


300

12.09

in

06.09

CvB/ABZ

Adviesvraag Code of Conduct 3TU federatie

leden UR

UR verg. 03-10-2007

301

12.09

uit

12.09

CvB leden UR

Aandachtspunten overleg 2007-09-12

leden UR mail


302

13.09

uit

13.09

CvB

Functieverdeling Uraad 2007-2008

archief


303

13.09

uit

13.09

diversen via mail

Nieuwsbrief Uraad 2007-09-12

leden UR diversen mail


304

14.09

uit

14.09

CvB leden UR

Verslag overlegvergadering 2007-09-12

leden CvB concept

UR verg. 10-10-2007

305

18.09

uit

18.09

CvB disc

Voordracht leden WAR 2007-2008

archief


306

20.09

uit

21.09

leden UR

Agenda interne 2007-10-03

leden UR

UR verg. 03-10-2007

307

20.09

in

18.09

CvB/ABZ

Overeenkomst Student Union - UT 2008-2011

leden UR

UR verg. 03-10-2007

308

20.09

in

20.09

CvB/Kas de Vries

Reorganisatieplan Onderwijs Service Centrum hoofdstuk 5.3

leden UR

UR verg. 03-10-2007

309

21.09

in

20.09

CvB/ABZ

Planning en Controle cyclus beleidsrijker maken

leden UR

UR verg. 03-10-2007

310

21.09

uit

21.09

leden UR

Postlijst interne 2007-10-03

leden UR

UR verg. 03-10-2007