Agenda overleg 2007-10-10

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD

GRIFFIE

Spiegel – kamer 500


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-339

Fax


Datum

5 oktober 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Spiegel kamer 319 (Let op: afwijkende locatie)

Datum : woensdag 10 oktober 2007

Tijd : 9.00 uur9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 12 sept. 2007

UR 07-304, bijgaand

vaststellen


9.15 uur

4.


Herziene nota onderzoeksbeleid 2007 – 2010

UR 07-269, in bezit

UR 07-317, bijgaand

instemming

9.30 uur

5.

BBR

UR 07-283 in bezit*

UR 07-338, bijgaand

instemming

9.45 uur

6.

Overeenkomst SU – UT

UR 07-307 in bezit*

UR 07-319, bijgaand

instemming

10.15 uur

7.

Reorganisatieplan OSC

UR 07-308, in bezit*

UR 07-342, bijgaand

bespreken

10.45 uur

8.

Voortgang 3 TU proces – Code of Conduct

UR 07-300, in bezit*

UR 07-337, bijgaand

advies

10.55 uur

9.

Voorstel UR t.a.v. UT Arbo- en Milieuverslaglegging

UR 07-270, in bezit

UR 07-327, bijgaand

advies UR

11.05 uur

10.

Planning & Control cyclus

UR 07-309, in bezit* mondelinge bijdrage

informatie

11.10 uur

11.

Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2007

UR 07-332, in bezit*

UR 07-343, bijgaand

informatie

11.20 uur

12.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 07-344, bijgaand


11.35 uur

13.

Rondvraag


11.40 uur

14.

Sluiting