Agenda interne 2007-10-03

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-306

Fax


Datum

21 september 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Concept agenda interne vergadering Universiteitsraad
Plaats : Horst Toren 1300

Datum : Woensdag 3 oktober 2007

Tijd : 9.00 uur1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.

Verslag van de interne vergadering van 5 september 2007

UR 07-298, bijgaand

vaststellen

4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-310, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 12 september 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 10 oktober 2007, 9.00 uur, Spiegel 319


6.

Herziene nota onderzoeksbeleid 2007 - 2010

UR 07-269, in bezit

instemming

7.

BBR

UR 07-283, bijgaand

instemming

8.

Overeenkomst SU-UT

UR 07-307, bijgaand

instemming

9.

Reorganisatieplan OSC

UR 07-308, bijgaand

instemming

10.

3TU Code of Conduct

UR 07-300, bijgaand

advies

11.

Planning & Control cyclus (“beleidsrijker maken”)

UR 07-309, bijgaand

informatie

12.

Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2007

UR 07-, volgt

informatie

13.

Uitgangspunten financieel verdeelmodel

UR 07-, volgt

bespreken

14.

Voortgang 3 TU proces

informatie

15.

Schriftelijke Rondvraagpunten


16.

Rondvraag


17.

Sluiting
Commissievergaderingen op woensdag 26 september en maandag 1 oktober 2007

Commissie P,S en I, woensdag 26 september 2007, 11.00 – 13.00 uur in Spiegel 507

Flierman evt. beschikbaar maandag 24 sept. van 12.30 uur – 13.30 uur

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

BBR – instemming

Reorganisatieplan OSC – instemming (zie ook FVA)

Jaarverslag Arbodienst - bespreken

3 TU Code of Conduct – adviesCommissie O, O en S, woensdag 26 september 2007, 13.00 – 15.00 uur in Spiegel 507

Zijm beschikbaar van 13.00 – 15.00 uur.

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Nota Onderzoek - instemming

Overeenkomst SU -UT – instemming


Commissie F,V en A, maandag 1 oktober 2007, 11.00 uur - 13.00 in Spiegel BC 1 (begane grond achter de lift)

Van Ast beschikbaar 11.00 – 13.00 uur

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

Reorganisatieplan OSC - instemming (zie ook PSI)

Planning & Control cyclus – “beleidsrijker maken” - informatie

Bespreken resterende vragen uit brief UR 07 – 292 (Arbo en milieu)

Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2007- informatie

Uitgangspunten Verdeelmodel – bespreken
NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.