6. Brief UR Arbo- en milieu jaarverslag 2006 en jaarplan 2007

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-292

Fax


Datum

6 september 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Arbo en Milieu jaarverslag 2006 en Jaarplan 2007
Geacht college,Het Arbo- en Milieu Jaarplan 2007 hebben wij inmiddels met u besproken in de commissie FV&A. Wij zien dat een duidelijk en realiseerbaar jaarplan is opgesteld en dat inmiddels binnen alle faculteiten een Arbo- en milieu coördinator aanwezig is.

Wij leggen u dan ook bij dezen het onderstaande conceptbesluit voor.De Universiteitsraad,

gezien:

Het Arbo- en milieu jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 km. 378.959 en 379.191/PA&O

De discussie in de commissie FV&A d.d. 29 augustus 2007


stemt in met het Arbo- en Milieu jaarplan 2007


In het kader van ARBO beleid hebben wij een vraag ten aanzien van arbeidsomstandigheden in nieuw gerealiseerd vastgoed waarover wij met u in de overlegvergadering willen spreken.


Wij hebben vernomen dat in ieder geval in enkele kantoren in de Meander de lichtinval op bureau werkplekken slechts 250 lux is bij meting. De wettelijke norm hiervoor is 450 lux.

De UR wil graag van u vernemen op welke wijze ARBO normen bij de ontwerpfase van te realiseren vastgoed worden meegenomen.

Daarnaast zouden wij graag horen op welke wijze gebreken aan het gebouw geconstateerd na oplevering gemeld en verholpen worden.

Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,
ir. T.M.J. Meijer

voorzitter