Postlijst UR interne 2007-09-05

Postlijst ingekomen en uitgegane post Universiteitsraad t.b.v. interne 05-09-2007


208

07.06

in

07.06

CvB/ABZ

Nota Onderzoeksbeleid beantwoording brief UR 10-05-2007

leden UR

UR verg. 12-06-2007

209

08.06

in

08.06

Binsbergen mail

Overlijden student Patrick Vleeming

leden UR mail


210

11.06

uit

11.06

Studenten URaad 2007-2008

Brief aanvaarden zetel UR

CSB


211

13.06

uit

14.06

Diversen

Nieuwsbrief UR 2007-06-12

diversen


212

13.06

uit

14.06

CvB, leden UR

Aandachtspunten UR 2007-06-12

CvB, leden UR


213

13.06

uit

21.06

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2007-06-26 Niet uitgegaan zie UR 07 230

Leden UR, CvB, div

UR verg. 26-06-2007

214

13.06

in

08.06

FR EWI

inrichting ICTS

leden UR scan


215

14.06

in

12.06

CvB/PA&O

Centraal Arbo- en milieujaarverslag 2006 en jaarplan 2007

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

216

14.06

in

13.06

Frank Jacobsen (mail)

Niet aanvaarden zetel

CSB


217

14.06

in

13.06

Pieter Vernooij (mail)

Aanvaarden zetel UR

CSB


218

14.06

in

13.06

Ruud Koomen (mail)

Niet aanvaarden zetel

CSB


219

14.06

uit

14.06

R.H.V. Landheer

Aanvaarden zetel na niet aanvaarden zetel door Jacobsen

CSB, meijer


220

14.06

uit

14.06

H.T. Terpoorten

Aanvaarden zetel na niet aanvaarden zetel door Koomen

CSB, meijer


221

14.06

in

14.06

R.H.V. Landheer

Aanvaarden zetel UR

CSB


222

18.06

in

18.06

CvB

Brief CvB Kadernota en Begroting behandeling verdeelmodel Hfdst 4 na de zomer

leden UR mail

UR verg. 26-06-2007

223

21.06

uit


CvB, leden UR, diversen

brief UR oz beleid, overleg 26 juni 07

leden UR, CvB , diversen UR verg. 26-06-2007

224

21.06

uit


CvB, leden UR, diversen

verslag overleg 2007-06-12


UR verg. 26-06-2007

225

21.06

uit


CvB, leden UR, diversen

Brief UR BBR voor overlegverg.

leden UR

UR verg. 26-06-2007

226

21.06

uit


CvB leden, Ur, diversen

brief UR vragen Kadernota en Begroting 2008


UR verg. 26-06-2007

227

21.06

uit


CvB, leden UR, diversen

brief UR Student Union

leden UR, CvB

UR verg. 26-06-2007

228

21.06

uit


CvB leden, Ur, diversen

brief UR herzien Verdeelmodel, is vervallen brief samengevoegd met 231

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 26-06-2007

229

21.06

uit


CvB leden, Ur, diversen

Brief UR schr. Rondvraag overleg 2007-06-26

leden Ur, CvB, diversen

UR verg. 26-06-2007

230

21.06

uit


CvB, leden UR, diversen

agenda overleg 2007-06-26

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 26-06-2007

231

21.06

uit


CvB, leden UR, diversen

Conceptbesluit Kaderstelling en Begr.08

leden UR, CvB, diversen

UR verg. 26-06-2007

232

26.06

uit


FR, UR, W. Weenk via de mail

Brief UR Vooraankondiging scholing 2007

Ribb, peijster


233

26.06

in

15.06

Wouter Koet

Aanvaarden zetel UR 2007

CSB


234

26.06

in

18.06

Thomas Ziehmer

Aanvaarden zetel UR 2007

CSB


235

26.06

in

18.06

Yori Kamphuis

Aanvaarden zetel UR 2007

CSB


236

26.06

in

20.06

Eveline Vogelzang

Aanvaarden zetel UR 2007

CSB


237

26.06

in

20.06

Hidde Terpoorten

Aanvaarden zetel UR 2007

CSB


238

26.06

in

18.06

Joris Hoogerdijk

aanvaarden zetel UR 2007

CSB


239

26.06

uit

15.06

leden UR

verslag cie. OOS 2007-05-29

leden UR mail

UR verg. 19-06-2007

240

26.06

uit

18.06

CvB

Vragen CC-fractie over BBR 2007 tbv cie verg. 19-06-2007

leden UR mail

UR verg. 19-06-2007

241

26.06

uit

19.06

leden UR

verslag cie OOS 2007-06-19

leden UR mail

UR verg. 19-06-2007

242

26.06

uit

22.06

M. van Andel, leden UR

Alternatief O&O model incl. reacties

archief


243

26.06

uit

26.06

CvB

Brief CSB Uitslag verkiezingen studenten UR 2007

CSB, leden UR,


244

27.06

uit

20.06

leden UR

verslag interne 2007-06-19

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

245

25.06

in

25.06

CvB/Kas de Vries

Medezeggenschap indeling dienstraden in nieuwe organisatie

leden UR mail Jacq.

UR verg. 05-09-2007

246

27.06

uit

25.06

leden UR

Formatievoorstel UR 2007-2008 concept

leden UR mail Jacq.

UR verg. 05-09-2007

247

27.06

uit

28.06

CvB

Brief UR nota onderzoeksbeleid besluitvorming

leden UR mail


248

28.06

in

19.06

TUD

Brief aan geschillencie. Inzake toelaten studenten tot master zonder bachelor

scan Jacq.


249

28.06

uit

28.06

Diversen

Nieuwsbrief overleg 2007-06-26

diversen


250

28.06

in

27.06

CvB/FEZ

Nota kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008 def

leden UR mail

Archief

251

28.06

uit

28.06

leden UR

Commissie overzicht 2007-2008252

29.06

uit

29.06

leden UR

Adreslijst leden 2007-2008253

03.07

uit

02.07

CvB, leden UR

Aandachtspuntenlijst 2006-06-26

CvB, leden UR mail


254

05.07

uit

04.07

FR EWI mail

Vraagsturing ICTS

leden UR mail


255

06.07

in

27.06

FR GW

Voertaal faculteitsraad GW

Jacq


256

10.07

uit

10.07

CvB, leden UR

Verslag overleg 2007-06-26

leden UR CvB mail

UR verg. 12-09-2007

257

10.07

uit

10.07

Dick Meijer, linda Westra, Jacqueline

Vergaderschema UR 2008 concept voorstel

Linda Westra


258

18.04

in

18.04

Leden UR

cijfers boventalligheid bij reorganisatie EMB

leden UR mail Dick

archief

259

25.04

uit

25.04

vz. CCO via mail

Brief inzake voortbestaan CCO incl. bijlage

leden UR

archief

260

25.04

uit

25.04

Jacqueline

Verdeelmodel tbv bevoegdheden UR geschil

Jacqueline


261

27.05

in

27.05

vz. CCO via mail

Functioneren CCO

leden UR


262

11.06

in

11.06

mail Dick meijer

gesprek Flierman-Miedema-Meijer en alg.gang van zaken

leden UR mail


263

25.06

uit

25.06

CvB, Flierman mail

verdeelmodel tbv kantelingsbesluit

leden UR mail


264

26.06

in

26.06

Martijn van Andel mail

Informatie informeel overleg 26-06

leden UR mail


265

11.07

in

10.07

SBI training en advies

evaluatieformulier

Jacq, Dick


266

14.08

uit

23.08

CvB

Brief UR voordracht lid SAC-VSNU

leden UR mail

presidium 22-08-2007

267

14.08

in

16.07

CvB/PA&O

Functieroulatie (379.572)

leden UR mail

UR verg. 05-09-2007

268

14.08

in

18.07

CvB/PA&O

Nieuwe Arbo wetgeving (379.642)

leden UR scan mail

UR verg. 05-09-2007

269

14.08

in

09.08

CvB/ABZ

Brief CvB Herziene nota onderzoeksbeleid 2007-2010 (379.636)

leden UR mail Dick


270

14.08

in

20.07

Arbodienst Drienerlo

Jaarrapportage 2006271

15.08

uit

15.08

leden UR

informatiemap 2007-2008272

16.08

uit

16.08

leden UR
273

21.08

in

21.08

UReka

Voorstel extern voorzitter UR

leden UR mail Dick

Presidium 22-08-2007

274

23.08

in

06.2007

CvB

Notitie Tenure Tracks; loopbaanperspectief voor excellent jong wetenschappelijk personeel

leden UR

UR verg. 05-09-2007

275

23.08

in

26.07

Dick Meijer

Overdrachtsdocument 3TU.M 2007

leden UR

UR verg. 05-09-2007

276

23.08

uit

24.08

leden UR

Agenda interne 2007-09-05

leden UR

UR verg. 05-09-2007

277

23.08

uit

24.08

leden UR

evaluatie inhuren UR adviseur reorganisatie

leden UR

UR verg. 05-09-2007

278

23.08

uit

24.08

leden UR

overdrachtsdocument cie. FVA 2006/2007

leden UR

UR verg. 05-09-2007

279

23.08

uit

24.08

leden UR

Postlijst interne 2007-09-05

leden UR

UR verg. 05-09-2007