Formatievoorstel UR 2007-2008

Concept-voorstel formatie UR 2007 – 2008 (vaststelling in de UR vergadering van 5 september 2007)


Voorzitter: Dick Meijer (CC)

Vice voorzitter: Wouter Koet (UReka)

Fractievoorzitters: Evelien Vogelzang (Ureka)

Yori Kamphuis (CC)


Commissie O(nderwijs, O(nderzoek) en S(tudenten) – pfh. Zijm:

Voorzitter: Pieter Vernooij (UReka)

Leden: Luis Ferreira Pires, Bernadette Pol, Dick Meijer, Jan Lodewijks, Joris Hoogerdijk en Gert Brinkman (CC)

Evelien Vogelzang (UReka)


Commissie F(inanciën), V(astgoed) en A(rbobeleid) – pfh. Van Ast:

Voorzitter Herbert Wormeester (CC)

Leden: Hidde Terpoorten en Robert Landheer (UReka)

Dick Meijer en Bauke Visser, Joris Hoogerdijk (CC) heeft FVA als 2de aandachtsgebied


Commissie P(ersoneel), S(trategie) en I(nternationalisering) – pfh. Flierman:

Voorzitter: Herman Poorthuis (CC)

Leden: Dick Meijer, Jorrit de Jong, Yori Kamphuis en Hanneke Becht (CC)

Wouter Koet en Thomas Ziehmer (UReka)


Presidium: Voorzitter en vice voorzitter UR, fractievoorzitters en commissievoorzitters.

Het agendaoverleg met het CvB wordt in principe gevoerd door voorzitter en vice voorzitter UR en commissievoorzitters. Aandachtspunt hierbij is een evenredige aanwezigheid van fracties en personeel/studenten.


WAR: Joris Hoogerdijk, Wouter Koet en Robert Landheer

VSNU – SAC: Robert Landheer of Jan Lodewijks. Keuze bij de overdrachtsvergadering.

3 TU.M: Pieter Vernooy en Dick Meijer (reserves: Gert Brinkman en Yori Kamphuis)

LOVUM: Dick Meijer, Wouter Koet en Jacqueline Ribberink (griffier)


Tijdens het formatieoverleg is afgesproken in oktober 2007 een medezeggenschapsagenda op te stellen, een intern document waarin de UR zijn prioriteiten voor het komende raadsjaar formuleert.


Vergoeding leden UR 07/08 met ingang van 1 september 2007.

Voor het personeel geldt dat de eenheden voor de medezeggenschapsactiviteiten van hun personeel gecompenseerd worden. Daarnaast ontvangt ieder personeelslid een gratificatie van € 365 bruto per jaar (uitbetaling in juni). De voorzitter UR krijgt het dubbele van dit bedrag.


Personeel (in fte)

Totaal

basis

Vz UR

Vz Cie

Vz fractie

Dick Meijer (EWI)

0,47

0,12

0,35Herbert Wormeester (TNW)

0,27

0,12


0,15


Hanneke Becht (ITBE)

0,12

0,12
Herman Poorthuis (ITBE)

0,27

0,12


0,15


Bauke Visser (PA&O)

0,12

0,12
Luis Ferreira Pires (EWI)

0,12

0,12
Gert Brinkman (GW)

0,12

0,12
Bernadette Pol (BBT)

0,12

0,12
Jorrit de Jong (TNW)

0,12

0,12
Totale personele inzet UR

1,73

1,08

+ 0,65

Studenten ontvangen een basis vacatiegeld van € 1.990 per zittingsjaar.

Voor het vervullen van een bijzondere functie (fractievoorzitterschap/ commissievoorzitterschap of vice voorzitterschap UR) wordt dit vacatiegeld aangevuld met €850 per jaar. Dit wordt in maandelijkse bedragen uitgekeerd.


Studenten p.p. per maand

Totaal

basis

Vz Cie

Vz fractie/vice vz UR

Evelien Vogelzang

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Thomas Ziehmer

€ 165,84

€ 165,84Wouter Koet

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Yori Kamphuis

€ 236,67

€ 165,84


€70,83

Hidde Terpoorten

€ 165,84

€ 165,84Pieter Vernooy

€ 236,67

€ 165,84

€70,83


Robert Landheer

€ 165,84

€ 165,84Joris Hoogerdijk

€165,84

€ 165,84Jan Lodewijks

€ 165,84

€ 165,84

Contactpersonen per eenheid uit het midden van de UR aangewezen:

Contact onderhouden met m.n. de personeelsgeleding resp. studentgeleding van de betreffende FR/DR, maar ook meer algemeen de faculteit-dienst-SU als aandachtsgebied beschouwen.


Faculteit/dienst

Personeelslid UR

Student UR (tot 01-09-08)

MB

Bernadette Pol

Pieter Vernooy

GW

Gert Brinkman

Thomas Ziehmer

CTW

Dick Meijer

Jan Lodewijks

TNW

Jorrit de Jong

Evelien Vogelzang

EWI

Luis Ferreira Pires

Student CC/UReka?

Concerndirecties

Bauke Visser

Contactpersoon voor studentenvoorzieningen en SU: Wouter Koet

Joris Hoogerdijk

ICTS

Herman Poorthuis

OSC

Hanneke Becht

SCWI

Hanneke Becht

FB

Herman Poorthuis