Aandachtspunten 2007-09-12

Aandachtspunten uit de overlegvergadering van de Universiteitsraad van

12 september 2007


Mededelingen

In de volgende overlegvergadering zal het college de instroomcijfers in de 3TU masters overleggen.


Arbo en Milieu jaarplan 2007

De Universiteitsraad,

gezien:

Het Arbo- en milieu jaarverslag 2006 en jaarplan 2007 km. 378.959 en 379.191/PA&O

De discussie in de commissie FV&A d.d. 29 augustus 2007


stemt in met het Arbo- en Milieu jaarplan 2007


Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden

Het college gaat akkoord met de opmerking van de UR (UR 07 – 291) dat ook een adequate afvaardiging van de archieffunctie in de Dienstraad in oprichting van het SWI vertegenwoordigd moet zijn.


Herziene nota onderzoeksbeleid 2007 - 2010

Het college en de UR komen niet tot overeenstemming ten aanzien van de inhoud van het voorliggende concept besluit. De UR zal zijn definitieve besluit herformuleren en binnen de reglementaire periode van 30 dagen zijn besluit aan het college bekendmaken.