Agenda overleg 2007-09-12

logo URaad UT

UNIVERSITEITSRAAD


GRIFFIE

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-294

Fax


Datum

7 september 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda overlegvergadering Universiteitsraad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : woensdag 12 september 2007

Tijd : 9.00 uur9.00 uur

1.


Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.


Mededelingen


9.10 uur

3.


Verslag van de overlegvergadering van 26 juni 2007

UR 07-256, bijgaand

vaststellen


9.15 uur

4.


Notitie Tenure Track

UR 07-274, in bezit*

UR 07-287, bijgaand

informatie

9.35 uur

5.

Notitie Functieroulatie

UR 07-267, in bezit*

UR 07-288, bijgaand

informatie

9.50 uur

6.

UT Arbo- en Milieujaarverslag 2006 en Jaarplan 2007

UR 07-215, in bezit*

UR 07-292, bijgaand

instemming

10.00 uur

7.

Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden

UR 07-245, in bezit*

UR 07-291, bijgaand

bespreken

10.15 uur

8.

Herziene nota onderzoeksbeleid 2007 - 2010

UR 07-269, in bezit*

UR 07-295, bijgaand

instemming

10.55 uur

9.

Rondvraag


11.00 uur

10.

Sluiting

NB: Voorafgaand aan de vergadering zal er een foto van de nieuwe raad gemaakt worden!