Agenda interne 2007-09-05

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-276

Fax


Datum

23 augustus 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nlAgenda interne vergadering Universiteitsraad, tevens overdrachtsvergadering oude (2006/2007) en nieuwe (2007/2008) URaad


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : Woensdag 5 september 2007

Tijd : 9.00 uur


1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslagen van de interne vergadering van 5 en 19 juni 2007

UR 07-200, bijgaand

UR 07-244, bijgaand

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-279, bijgaand

informatie

5.

Actiepuntenlijst, bijgewerkt t/m 28 juni 2007

UR 07-009, bijgaand

informatie

6.

Evaluatie inhuren UR-adviseur reorganisatie

UR 07-277, bijgaand

vaststellen

7.

Overdracht UR 2007/2008

Taakverdeling UR 2007-2008

UR 07-246, bijgaand


vaststellen

8.

Voorstel UReka procedure voorzitterschap

UT 07-281, bijgaand

vaststellen

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 12 september 2007, 9.00 uur, Horst Toren 1300

9.

UT Arbo- en Milieu

a UR 07-215, Arbo- en Milieujaarverslag 2006 en Jaarplan 2007, bijgaand

b. UR 07-268, nieuwe Arbowetgeving, bijgaand

c. UR 07-270, Jaarverslag UT 2006 Arbodienst Drienerlo, bijgaand

informatie/instemming

10.

Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden

UR 07-245, bijgaand

bespreken

11.

a. Notitie Functieroulatie

UR 07-267, bijgaand

b. Notitie Tenure Track

UR 07-274, bijgaand

informatie

12.

Herziene nota onderzoekbeleid 2007 - 2010

UR 07-269, bijgaand

instemming

13.

Schriftelijke Rondvraagpunten


14.

Rondvraag


15.

Sluiting
Commissievergaderingen op woensdag 29 augustus 2007-Spiegel 507

Commissie F,V en A, woensdag 29 augustus 2007 9.00 uur – 11.00 uur in Spiegel 507

Van Ast beschikbaar 9.00 – 11.00 uur

Bespreken overdrachtsdocument commissie (UR 07-278)

Werkwijze en taakverdeling binnen commissie

Actiepuntenlijst - indien mogelijk opschonen

UT Arbo- en Milieujaarverslag 2006 en Jaarplan 2007, verslag Arbodienst Drienerlo en brief CvB over nieuwe Arbowet - informatie/instemming

Vervanging Student en Onderwijs Informatiesysteem UT (CvB besluit 20070625) – vragen aan CvB naar procedureafspraak.


Commissie P,S en I, woensdag 29 augustus 2007, 11.00 – 13.00 uur in Spiegel 507

Flierman beschikbaar 12.00 – 13.00 uur

Bespreken overdrachtsdocument commissie (UR 07-280) + 3TU.M (UR 07-275)

Werkwijze en taakverdeling binnen commissie

Actiepuntenlijst – indien mogelijk opschonen

Instellen/verkiezen dienstraden nieuwe eenheden - bespreken

Notitie Functieroulatie en Notitie Tenure Track – informatie

Voortgang samenwerking ITC – UT, stavaza?


Commissie O, O en S, woensdag 29 augustus 2007, 13.00 – 15.00 uur in Spiegel 507

Zijm beschikbaar van 13.00 – 15.00 uur.

Bespreken overdrachtsdocument commissie (volgt z.s.m. digitaal)

Werkwijze en taakverdeling binnen commissie

Actiepuntenlijst - indien mogelijk, opschonen

Herziene nota onderzoeksbeleid 2007 - 2010 – instemming

Voorbereiding bijeenkomst met Instituutsraden, Faculteitsraden (en UR) over herziene onderzoeksnota van 5 september as.

Instellingskwaliteitszorgsysteem ow en oz – vragen aan CvB naar stavaza.
De punten 6, 7 en 8 van de agenda worden fractiegewijs besproken.NB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is – voor uitnodiging van het CvB-lid (en eventueel ambtelijke ondersteuning) en toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda.