8. Brief UR Schriftelijke rondvraag 2007-06-26

Logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,
Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 - 229

Fax


Datum

21 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Schriftelijke rondvraag overlegvergadering 26 juni 2007Geacht college,
Op 23 januari is het voorstel voor de start van de pilot TOM in de commissie OOS besproken. De rondvraag is naar aanleiding van een stelling van de decaan CTW in het voorstel voor de pilot: ‘een normale man/vrouw verhouding is nodig voor een gezonde studentenpopulatie’.

In eerste instantie konden wij deze stelling niet goed plaatsen, wordt hiermee geïnsinueerd dat een studentengemeenschap de eigen populatie in stand dient te houden?

Inmiddels zijn wij tot nader inzicht gekomen: de allervriendelijkste decaan van CTW denkt graag aan het welzijn van zijn studenten, iets wat wij van harte waarderen. Door te proberen een normalere man/vrouw verhouding te krijgen zorgt de faculteit ervoor dat er meer mogelijkheden ontstaan om in gemeenschap leuke dingen te doen. Nou weten wij dat er vroeger een commissie was die dit als aandachtsgebied had, de Commissie Sexualiteit Campus Drienerlo (CSCD). Deze commissie had als taak:

-het geven van voorlichting door middel van discussie avonden, 1 op 1 gesprekken e.d.;

-het verstrekken van voorbehoedsmiddelen.


Een commissie die dus duidelijk bij CTW en naar wij denken de rest van de campus een nuttige functie zou hebben. Helaas heeft speurwerk van onze kant geen recente informatie kunnen vinden van deze commissie, waar wij slechts 1 stuk van bezitten van onbepaalde datum maar oud.


Wij hebben hiervoor de volgende vragen geformuleerd:


- Wat zijn de lotgevallen van deze commissie?

- Onder welke omstandigheden is deze commissie opgeheven?

- Gezien de stellingname van de decaan van CTW is het misschien verstandig om de CSCD weer opnieuw leven in te blazen, deelt het college deze mening?Met vriendelijke groet,
UReka.