Postlijst in en uitgegane post UR

Postlijst in en uitgegane post Universiteitraad t.b.v. interne vergadering 19-06-2007182

24.05

uit

24.05

leden UR

Discussiestuk UR tbv bespreking Algemene gang van zaken 12-06-2006

leden UR

UR verg. 05-06-2007

183

30.05

in

29.05

Jorrit de Jong/Henk Zijm

Promovendi (beleid) UT

leden UR mail


184

30.05

uit

07.06

leden UR

Stellingen onderzoeksnota

leden UR mail


185

31.05

uit

31.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR convenant CvB-UR-OPUT, concept

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

186

31.05

uit

31.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR jaarverslag UT 2006 advies concept

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

187

31.05

in

30.05

FR CTW

Advies Master System and Control

leden UR mail


188

31.05

uit

31.05

leden UR

Verslag cie FVA 2007-05-29

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

189

31.05

uit

31.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Master of Environmental and Energy Management, besluit concept

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

190

31.05

uit

31.05

Leden IR-FR-UR

Agenda overleg 2007-06-05 met IR en FR incl. discussiepunten en stellingen

leden UR mail


191

01.06

uit

01.06

leden UR

verslag cie. PSI 2007-05-29

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

192

01.06

in

31.05

Stichting Geschillencommissie onderwijs

Jaarverslag 2006

Jacq.


193

04.06

uit

07.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Slotregularisatie advies concept

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

194

04.06

in

04.06

3TUM

Verslag 3TU M overleg 2007-05-11

leden UR mail

UR verg. 05-06-2007

195

04.06

in

30.05

PA&O

Rapportage monitorproject PSI Universiteiten

Jacq.


196

05.06

uit

07.06

Leden UR, CvB

Verslag overleg 2007-05-15

CvB, leden UR mail

UR verg. 12-06-2007

197

06.06

uit

06.06

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2007-06-12

CvB, leden UR, div

UR verg. 12-06-2007

198

06.06

uit

07.06

Leden UR

Agenda interne 2007-06-19

leden UR

UR verg. 19-06-2007

199

06.06

in

06.06

CvB/ABZ

Bestuur- en Beheersreglement 2007

leden UR

UR verg. 19-06-2007

200

06.06

uit

14.06

leden UR

Verslag interne 2007-06-05

leden UR

UR verg. 19-06-2007

201

07.06

in

29.05

CvB/ABZ

Nota onderzoek definieve versie april 2007 (377.345)

leden UR mail

archief

202

07.06

uit

06.06

Leden UR - IR - FR

verslag bijeenkomst UR-IR-FR 2007-06-05

leden UR mail Dick


203

verdeelmodel, kadernota204

07.06

uit

07.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR voortgang 3TU proces financieel verslag 2006

Leden UR, CvB, div

UR verg. 12-06-2007

205

07.06

uit

07.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Schriftelijke rondvraagpunten overleg 2007-06-12

leden UR, CvB, div

UR verg. 12-06-2007

206

07.06

uit

07.06

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Nota onderzoeksbeleid besluit

Leden UR, CvB, div

UR verg. 12-06-2007

207

07.06

uit

07.06

Leden UR

Postlijst interne 2007-06-19

leden UR

UR verg. 19-06-2007