4. Brief CvB Nota Onderzoeksbeleid

Aan de voorzitter van de Universiteitsraad

telefoon

053-489 2020

ons kenmerk

ABZ/378.756/me

fax

053-489 4898

datum

25 april 2007

e-mail

m.l.g.essers@utwente.nl

bijlagen

Nota + memo

onderwerp

Nota Onderzoeksbeleid 2007 - 2010


Hierbij ontvangt u ter instemming de Nota Onderzoeksbeleid 2007 - 2010.


De nota is bijgesteld naar aanleiding van de besprekingen in de UR van 14 november 2006, het CvB - WD’n van 13 april 2007 en het CvB - UMT van 19 april 2007.


Conform toezegging is een memo bijgevoegd, waarin de wijzigingen staan ten opzichte van de conceptnota zoals u die eind vorige week heeft ontvangen.


Namens het College van Bestuur,

Drs. P.A. Binsbergen,

Secretaris van de Universiteit