Agenda overleg 2006-06-26

logo URaad UT

universiteitsraad


griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


telefoon

053 489 2027

Ons kenmerk

UR 07 - 230

fax


Datum

21 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanMiddelkoop@utwente.nl

Betreft: agenda overlegvergadering Universiteitsraad op dinsdag 26 juni 2007Plaats : Horsttoren 1300

Tijd : 9.00 uur9.00 uur

1.

Opening en vaststelling agenda


9.05 uur

2.

Mededelingen


9.10 uur

3.

Verslag van de overlegvergadering van 12 juni 2007

UR 07- 224 bijgaand

vaststellen

9.15 uur

4.

Nota Onderzoeksbeleid 2007-2010

UR 07- 142, in bezit

UR 07- 223 bijgaand

instemming

9.45 uur

5.

BBR

UR 07-199, in bezit*
UR 07- 225 bijgaand

instemming

9.55 uur

6.

a. Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008
UR 07-203, in bezit*

UR 07- 222 bijgaand

UR 07- 226 bijgaand

UR 07- 231 bijgaand

b. Herzien verdeelmodel

advies

bespreken

10.35 uur

7.

Student Union

UR 07- 227 bijgaand

bespreken

10.45 uur

8.

Schriftelijke rondvraagpunten

UR 07- 229 bijgaand

informatie

10.55 uur

9.

Rondvraag


11.00 uur

10.

Sluiting


Aansluitend

11.00-12.30 informele discussie CvB - UR

12.30-13.30 afsluitende lunch UR