Agenda interne 2007-06-19

logo Universiteitsraad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-198

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl


Agenda interne vergadering Universiteitsraad d.d. 19 juni 2007


Plaats : Horst Toren 1300

Datum : 19 juni 2007

Tijd : 13.30 uur
1.

Opening en vaststelling agenda


2.

Mededelingen


3.


Verslag van de interne vergadering van 05 juni 2007

UR 07-200, volgt digitaal

vaststellen


4.

Ingekomen/uitgegane post

UR 07-207, bijgaand

informatie

Ter voorbereiding op de overlegvergadering van 26 juni 2007, 09.00 uur, Horst Toren 1300:

5.

BBR

UR 07-199, bijgaand

instemming

6.

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008

UR 07-203, bijgaand

instemming

7.

Schriftelijke Rondvraagpunten

informatie

8.

Rondvraag


9.

Sluiting
Informeel overleg UR – CvB: evaluatie raadsjaar 2006 - 2007

Commissievergaderingen op dinsdag 19 juni 2007


LET OP: ANDERE TIJDEN EN LOCATIES


Commissie O, O en S, dinsdag 19 juni 2007 van 11.00 – 12.30 uur in Spiegel 507

Zijm beschikbaar van 11.00-12.30 uurCommissie P,S en I, dinsdag 19 juni 2007 van 8.30 uur – 09.30 uur in Spiegel 507

Flierman aanwezig van 8.30 – 9.30 uur

BBR - instemmingCommissie F,V en A, dinsdag 19 juni 2007 van 11.00 – 12.30 uur in Spiegel 600

Van Ast beschikbaar van 11.00 uur tot 12.30 uur

Ontwerpnota Kaderstelling Jaarplan en Begroting 2008 - instemmingNB: de commissievoorzitters zorgen zelf - indien aanwezigheid van een portefeuillehouder in de commissievergadering gewenst is - voor toezending aan het CvB lid van de commissie- agenda