7. Brief UR voortgang 3TU proces

logo URaad UT

universiteitsraad

Griffie

Spiegel – kamer 500Aan het College van Bestuur,


Uw kenmerk


Telefoon

053 - 489 2027

Ons kenmerk

UR 07-204

Fax


Datum

7 juni 2007

e-mail

j.ribberink-vanmiddelkoop@utwente.nl

Betreft: Voortgang 3TU procesGeacht college,De Universiteitsraad heeft in zijn interne vergadering onderstaande vragen geformuleerd. Graag zouden we in de komende overlegvergadering uw reactie hierop ontvangen.


1.Uit de jaarafrekening van de 3TU kasstichting blijkt dat de UT veel minder geld heeft ontvangen dan de TUE en de TUD. Hoe wordt ervoor gezorgd dat de UT in de toekomst een groter deel van het geld ontvangt?

2.De UT heeft flink geïnvesteerd in de 3TU Master Science Education & Communication, maar deze investeringen zijn vooral betaald uit eigen middelen. Andere universiteiten hebben ook in deze Master geïnvesteerd maar hebben hiervoor 3TU middelen ontvangen. Waarom?

3.Wat is de strategie achter het kiezen van de 3TU Graduate School Masters?
Uit het oogpunt van 'gezamenlijkheid' ligt de Master Science Education & Communication voor de hand: alle universiteiten hebben nu al deze opleiding. Maar waarom dan géén 3TU werktuigbouwkunde? Bij de Master Construction Management & Engineering was de UT al sterk en is er dus een grote afstudeerrichting binnen TBK/CiT naar de 3TU Graduate School verplaatst. Waarom is een afstudeerrichting Logistiek dan weer niet in een 3TU Master gestopt?

4.Binnen 3TU wordt gewerkt aan standaardisatie van software en systemen. Kunt u hier al iets meer over zeggen?
Bijvoorbeeld: is het studenten volg systeem dat als onderdeel van de MEB Nota wordt ingevoerd ook in staat onze studenten op een andere universiteit te volgen? Of moet informatie toch weer op verschillende plekken door verschillende mensen in een systeem worden ingevoerd?

5.Hoe staat het met de onderhandelingen over de 3TU academisch jaar cirkel?
Hoe staat het met de onderhandelingen over de Faculteit CTW academisch jaar cirkel? (de drie opleidingen van die faculteit handhaven allemaal een andere jaarcirkel) Gezien de grote autonomie van opleidingen en universiteiten: verwacht u binnen een afzienbare tijd een jaarcirkel die een naadloze aansluiting van onderwijs binnen 3TU mogelijk maakt?Met vriendelijke groet,

namens de Universiteitsraad,ir. T.M.J. Meijer

voorzitter