Postlijst In- en uitgegane post UR

Postlijst In- en uitgegane post Universiteitsraad t.b.v. interne vergadering 2007-06-05146

26.04

in

24.04

CvB/ABZ

Brief CvB Samenwerkingsovereenkomst valorisatie 3TU-STW

leden UR

UR verg. 08-05-2007

147

26.04

in

25.04

CvB/PA&O

Arbo en milieu meerjarenplan UT 2007-2010 correcties nav UR 07-075

leden UR

UR verg. 05-06-2007

148

26.04

in

25.04

UReka, Stafan van Nierop

Correctie verzuim kieslijst UReka

CSB


149

27.04

uit

01.05

leden UR

verslag cie. PSI 2007-04-24

leden UR

UR verg. 08-05-2007

150

01.05

uit

01.05

leden UR

verslag cie. OOS 2007-04-24

leden UR

UR verg. 08-05-2007

151

01.05

in

27.04

CvB/ABZ

Advies Advocaten inzake UT/ICT - vertrouwelijk

leden UR

UR verg. 08-05-2007

152

01.05

in

01.05

CvB/Kas de Vries

Brief CvB instemmingsvraag

leden UR

UR verg. 08-05-2007

153

01.05

in

01.05

CvB/Kas de Vries

Sociaal convenant reorganisatie Efficiƫnte, Moderne Bedrijfsvoering

leden UR

UR verg. 08-05-2007

154

01.05

uit

01.05

leden UR

Verslag cie. FVA 2007-04-26

leden UR

UR verg. 08-05-2007

155

08.05

in

24.04

FR EWI

Advies 3TU master System and Control

leden UR

UR verg. 08-05-2007

156

09.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Advies/Besluit Implementatienota Centrale Stimulering

leden UR

UR verg. 15-05-2007

157

09.05

uit

09.05

FR's en IR's

Discussienota structureel overleg met decentrale raden

leden UR

UR verg. 08-05-2007

158

09.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR concept advies nota Onderzoekbeleid

Leden UR, CvB, div

UR verg. 15-05-2007

159

09.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR concept instemmingsbesluit reorganisatie MEB

Leden UR, CvB, div

UR verg. 15-05-2007

160

09.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR concept instemmingsadvies reorganisatie MEB

Leden UR, CvB, div

UR verg. 15-05-2007

161

09.05

in

08.05

leden UR

Voorstel UReka budget partijen 2007

leden UR

UR verg. 08-05-2007

162

09.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Agenda overleg 2007-05-15

Leden UR, CvB, div

UR verg. 15-05-2007

163

09.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR nota Branding UT

Leden UR, CvB, div

UR verg. 15-05-2007

164

09.05

uit

24.05

leden UR

verslag interne 2007-05-08

leden UR

UR verg. 05-06-2007

165

10.05

uit

10.05

CvB, leden UR, diversen

Brief UR Reorganisatie EMB instemmingsbesluit en advies definitief

Leden UR, CvB, div

UR verg. 15-05-2007

166

15.05

in

01.05

CvB/VGD

Parkeeraanbod Woon- en leefcentrum

Leden UR mail


167

16.05

uit

16.05

Diversen

Nieuwsbrief UR 2007-05-15

leden UR diversen mail


168

16.05

uit

16.05

CvB, Leden UR

Aandachtspunten uit overleg 2007-05-15

CvB, leden UR mail


169

22.05

uit

22.05

leden UR, CvB

Discussiepunten CvB -UR bevoegdheden

leden UR

UR verg. 05-06-2007

170

22.05

uit

21.05

leden IR MESA+

Verslag en afspraken overleg 2007-05-08

leden UR


171

22.05

in

14.05

CvB/GW

Overlijden dhr. B. Witziers

leden UR mail


172

22.05

in

22.05

CvB/FEZ

Slotregularisatie 2007

leden UR

UR verg. 05-06-2007

173

23.05

in

23.05

CvB/DUB

Brief CvB Master Environmental Energy Management

leden UR

UR verg. 05-06-2007

174

24.05

in

24.05

CvB/FEZ

Jaarverslag 2006 en financieel jaarverslag 2006

leden UR

UR verg. 05-06-2007

175

24.05

in

23.05

CvB/PA&O

Concept convenant CvB - UR - OPUT versie 7 mei 2007

leden UR

UR verg. 05-06-2007

176

24.05

uit

24.05

leden UR

Agenda interne 2007-06-05

leden UR

UR verg. 05-06-2007

177

24.05

uit

24.05

leden UR

Mededeling Presidium nav overleg 2007-05-22

leden UR

UR verg. 05-06-2007

178

24.05

in

22.05

CvB/DUB

Financieel verslag 2006 Stichting Federatie 3TU beheer

leden UR

UR verg. 05-06-2007

179

24.05

in

23.05

CvB/DUB

Bestuurlijke jaaragenda 2007-2008 3TU

leden UR

UR verg. 05-06-2007

180

24.05

uit

07.06

RvT

Uitnodiging bespreking Algemene gang van zaken 2007-06-12

Leden UR

UR verg. 12-06-2007